Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
czwartek, 18.04.2024 r. imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

OŚWIADCZENIE w sprawie studiów w Collegium Humanum

OŚWIADCZENIE w sprawie studiów w Collegium Humanum

OŚWIADCZENIE

w sprawie studiów w Collegium Humanum

 

W związku z publikacjami w mediach, zawierającymi informacje nieprawdziwe lub inspirowane walką polityczną przed wyborami 7 kwietnia, oświadczam, że:

  1. Ukończyłem w czerwcu 2020 roku dwu-semestralne studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration (MBA), zorganizowane przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menadżerską z siedzibą w Warszawie (numer świadectwa 1477/2020), w celu zaktualizowania wiedzy m.in.: w zakresie zarządzania mieniem państwowym, zarządzania strategicznego, ekonomii menedżerskiej, prawa gospodarczego. Studia stanowiły element podnoszenia moich kwalifikacji i dlatego zostały sfinansowane z funduszu na szkolenia Urzędu Miejskiego, w kwocie 9,5 tys. zł za pełne dwa semestry. Podnoszenie kwalifikacji jest standardową praktyką w zdecydowanej większości instytucji. W tamtej edycji studiów uczestniczyło wielu samorządowców i przedstawicieli różnych instytucji z Województwa Pomorskiego, m.in. z Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.

  2. Studia odbywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem, który obejmował 111 godzin zajęć teoretycznych oraz 176 godzin zajęć praktycznych, w których uczestniczyłem. Studia zakończyłem zdanym egzaminem. Wszystko odbywało się zgodnie z zasadami organizacji studiów podyplomowych i nie różniło się niczym od innych studiów. W moim przypadku nic nie wskazywało na to, że część studiów w Collegium Humanum mogła być organizowana niezgodnie z prawem. O nieprawidłowościach w Collegium Humanum dowiedziałem się, tak jak wszyscy, z mediów, ponad 3 lata po zakończeniu studiów i nie mam z tym nic wspólnego.

  3. Od czasów studiów MBA nie byłem i nie jestem członkiem rady nadzorczej w żadnej spółce miejskiej, państwowej ani w żadnym innym podmiocie gospodarczym, chociaż posiadam do tego uprawnienia zdobyte dwadzieścia lat temu. W dniu 20.06.2004 r. złożyłem z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i otrzymałem Dyplom nr 1794/2004 potwierdzający ten fakt, wydany przez Ministra Skarbu Państwa. Nabyte wówczas uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych są bezterminowe i obowiązują na czas nieokreślony. W zamieszczonym załączniku można zapoznać się z owym Dyplomem.

W związku z powyższym wszelkie sugestie i pomówienia, iż kupiłem dyplom MBA za publiczne pieniądze po to, aby zasiadać radach nadzorczych są bezpodstawne i oczekuję, że przedstawiciele mediów i przeciwnicy polityczni przestaną kłamać w tym zakresie.

Całą sprawę traktuję w kategoriach ataku politycznego na moją osobę. W związku z tym, że kandyduję na urząd Prezydenta Miasta Wejherowa. To temat zastępczy, gdyż moi przeciwnicy nie mają nic innego do zaproponowania mieszkańcom i brakuje im pozytywnego pomysłu na kampanię.

Jednocześnie oświadczam, że wszelkie dalsze próby dyskredytowania mojej osoby w powiązaniu z nieprawidłowościami w działaniach Collegium Humanum, z którymi nie mam nic wspólnego, będą powodować kierowanie takich spraw do sądu.

 

Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa


Wejherowo 28.03.2024 r 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy