Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 24.01.2021 r. imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Otwarty Konkurs Ofert na 2021 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych
Powrót

Otwarty Konkurs Ofert na 2021 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych

Otwarty Konkurs Ofert na 2021 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych
Logo miasta

Prezydent Miasta Wejherowa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr VIIIk/XXII/280/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 listopada 2020 w sprawie uchwalenia  „Programu współpracy na rok 2021 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na 2021 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu: 

● Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zmianami).

● Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym). 

● Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

● Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

● Turystyka i krajoznawstwo - promocja regionu. 

Oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie (Urząd Miejski ul. 12 Marca 195, godz. 7.30 - 15.30) w terminie bezwzględnie wiążącym do dnia 31 grudnia 2020 roku do godz. 15.30.

Szczegóły konkursu w załączniku.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH