Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Otwarty Konkurs Ofert na 2024 rok

Otwarty Konkurs Ofert na 2024 rok

Prezydent Miasta Wejherowa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 571) oraz na podstawie  Uchwały Nr VIIIk/L/656/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2024 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” zmienionej Uchwałą nr VIIIk/LIII/698/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 lutego 2024 roku oraz Uchwałą nr VIIIk/LV/716/2024 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 kwietnia 2024 ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na 2024 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie (Urząd Miejski ul. 12 Marca 195) w terminie bezwzględnie wiążącym do dnia 15 lipca 2024 roku do godz. 17.00.

Szczegóły konkursu w załączniku.


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy