Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Pół wieku OPEC


Pół wieku OPEC
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej świętowało jubileusz 50-lecia działalności. W Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się uroczysta gala, podczas której prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wręczył prezesowi Aleksandrowi Wellengerowi replikę Statuetki Jakuba Wejhera przyznaną dla firmy OPEC Gdynia Sp. z o.o. oraz Medal Róży. OPEC to firma ciepłownicza z udziałem wyłącznie polskiego kapitału. Jej właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki" oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Rumi. OPEC działa na terenie Gdyni, Sopotu, Rumi i Wejherowa, obsługując ponad 60 proc. mieszkańców i pokrywając 70 proc. zapotrzebowania na energię.Włodarze okolicznych samorządów podkreślają profesjonalizm firmy, ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług, modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego oraz aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu unijnych funduszy spójności.- O tej firmie można śmiało powiedzieć, że jest zauważalna w skali całej Polski – mówi Krzysztof Hildebrandt. – To firma, która potrafi sobie poradzić z wyzwaniami ekologicznymi, wprowadza nowe technologie, co wcale nie jest łatwe. Prezes OPEC Aleksander Wellenger wskazał również na nowe wyzwania stojące przed przedsiębiorstwem m.in. stworzenie zintegrowanego systemu ciepłowniczego pomiędzy Wejherowem, Redą, Rumią i Gdynią z podłączeniem do miejscowych obiektów położonych na trasie przebiegu sieci. Prezes OPEC Aleksander Wellenger odebrał podczas uroczystości Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy” oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W uroczystości uczestniczył także zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. Wśród zaproszonych gości byli pracownicy OPEC, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz przedstawiciele Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Warszawie.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy