Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 19.01.2022 r. imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Posiedzenie Zespołu Kryzysowego o bezpieczeństwie

Posiedzenie Zespołu Kryzysowego o bezpieczeństwie

Problemy bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta Wejherowa oraz procedury związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym w kontekście wirusa Ebola były tematem kolejnego posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie.

Jak powiedział szef Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Fedoruk ochrona przeciwpożarowa jest określona ustawowo i odpowiedzialny za nią na terenie miasta jest Prezydent Miasta Wejherowa.


Ustawa o ochronie ppoż

Zasady i sposób wykonywania tych zadań unormowane są w odrębnych aktach prawnych. Jednym z najważniejszych uregulowań w zakresie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej jest przede wszystkim Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku. Artykuł 1 tej ustawy mówi, że ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru itp., zapewnieniu sił i środków oraz prowadzenie działań ratowniczych. Miejscowe zagrożenie, to nie pożar, czy klęska żywiołowa. Pod tym pojęciem kryją się m.in. akcje ratownicze, chemiczne i ekologiczne. Może to być np. zanieczyszczenie wód, rozszczelnienie cysterny, masowe zatrucie czy pomoc przedmedyczna.


Spada ilość zdarzeń

Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie st. asp. sztab. Zenon Frankowski przedstawił informację o ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie w mieście Wejherowo. Aspirant powiedział, że na przestrzeni ostatnich trzech lat obserwuje się tendencję malejącą, jeśli chodzi o samą ilość zdarzeń. Najwięcej zdarzeń ma miejsce w Wejherowie - 439 w 2012 roku, 332 w 2013 r. Dla porównania w Rumi odnotowano 278 zdarzeń w 2012 roku, a w 2013 roku 282 zdarzenia. W gminie Wejherowo w 2012 r. miały miejsce 194 zdarzenia, a w 2013 r. – 177 zdarzeń. Na czwartym miejscu jest Reda: 2012 – 160 zdarzeń, 2013 – 128 zdarzeń. W sumie na terenie powiatu wejherowskiego w 2012 roku odnotowano 1539 zdarzeń, a w roku 2013 - 1423 zdarzenia. Najwięcej zdarzeń wymagających wyjazdów do akcji ratowniczych ma miejsce w piątki oraz w miesiącach - kwietniu i grudniu. Aspirant informuje, że zjawiskiem bardzo niepokojącym są fałszywe alarmy, których w Wejherowie w ub. roku było 20, a w Rumi 9. Przez fałszywy alarm ktoś naprawdę potrzebujący pomocy, może otrzymać ją za późno.


Zagrożeniom lepiej zapobiegać

Zenon Frankowski podkreśla, że na większą ilość zdarzeń w mieście Wejherowie wpływa m.in. zwarta zabudowa miasta, duża ilość budynków użyteczności publicznej (szpital, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, instytucje, budynki zamieszkania zbiorowego - np. hotele, wielorodzinne budynki mieszkalne - zwłaszcza gęsto skupione w osiedlach mieszkaniowych, centra handlowe, transport drogowy i kolejowy), blisko położone tereny leśne i inne. W tego typu miejscach wskazana jest szczególna zapobiegliwość.

Bardzo ważnym elementem profilaktyki przeciwpożarowej są kontrole. Na terenie powiatu wejherowskiego w 2013 roku dokonano 232 kontrole przeciwpożarowe, podczas których skontrolowano 298 obiektów budowlanych. Na terenie miasta Wejherowa dokonano 61 kontroli, z tego 42 w obiektach użyteczności publicznej, 4 w obiektach zamieszkania zbiorowego, 7 w budynkach mieszkalnych, 6 w obiektach produkcyjnych i magazynowych oraz 4 w lasach. Usterki stwierdzone podczas tych kontroli zostały usunięte.


Wirus Ebola

Podczas trzeciego w tym roku spotkania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Andrzej Fedoruk przedstawił procedury związane z wirusem Ebola, omawiając objawy choroby i zasady postępowania podczas działań profilaktycznych i leczniczych, które obejmują w zależności od diagnozy różne tryby postępowań.

W przypadku stwierdzenia choroby konieczna jest obowiązkowa hospitalizacja, izolacja, diagnostyka i leczenie. Natomiast w przypadku podejrzeń konieczna jest 21. dniowa kwarantanna i obserwacja w szpitalu lub w domu. Decyduje o tym lekarz. Dotyczy to osób przybywających z Afryki - bezobjawowych, które podczas tego pobytu miały kontakt z osobą chorą, zmarłą lub padłym zwierzęciem, bądź osób, które miały kontakt z taką osobą.

Choroba działa skrycie i do pewnego czasu rozwija się bezobjawowo. Pierwsze symptomy przypominają grypę lub przeziębienie: to gorączka i nieżyt górnych dróg oddechowych. Bardziej zaawansowana faza, to temperatura powyżej 38,5 stopnia C. oraz towarzyszące gorączce wymioty, biegunka lub krwawienie. Wszystkie te objawy w przypadku osób powracających z Afryki wymagają pilnej konsultacji z lekarzem, najlepiej ze specjalistą chorób zakaźnych.

Dotychczas na terenie powiatu wejherowskiego nie stwierdzono przypadku wystąpienia przypadków tej choroby, ale służby medyczne są przygotowane na ewentualność jej wystąpienia oraz konieczności zastosowania profilaktyki i leczenia.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH