Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
czwartek, 28.10.2021 r. imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Powstaje Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa

 Powstaje Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa
W Wejherowskim Centrum Kultury odbyły się kolejne warsztaty związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022. Warsztaty z udziałem przedstawicieli różnych środowisk miasta prowadzi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. 
 
Podczas drugiego spotkania grupa pracowała nad określeniem wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. 
 
- Cykl warsztatów służy do wypracowania nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022 – mówi prof. Piotr Lorens. – Taki dokument jest konieczny, aby ubiegać się o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Konieczne jest także przedyskutowanie zagadnień rewitalizacji miasta w kontekście społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
 
Profesor Piotr Lorens zachęca mieszkańców Wejherowa do aktywnego uczestnictwa w tych warsztatach, bądź uczestnictwa w badaniach ankietowych na ten temat, które będą dostępne na stronie miasta Wejherowa.
 
- Warsztaty, w których mogą wziąć udział mieszkańcy Wejherowa, mają na celu wypracowanie zakresu działań, jakie prowadzone będą na terenie objętym rewitalizacją – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Określenie problemów, oczekiwań i potrzeb mieszkańców pozwoli na sformułowanie dokumentu bliskiego oczekiwaniom mieszkańców obszaru zdegradowanego. W ramach prac przeprowadzono już konsultacje społeczne w formie ankiet. Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach: rozwoju gospodarczego, czyli tworzenia miejsc sprzyjających podejmowaniu działalności gospodarczej, nowych miejsc pracy; rozwoju społecznym - zapobieganie patologiom społecznym m.in. przestępczości, marginalizacji, wykluczeniu i wzmacnianie integracji społeczności lokalnej oraz przestrzennym poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego przez remonty, modernizację obiektów i przestrzeni publicznej. Na warsztatach będziemy próbować zidentyfikować miejsca priorytetowe do rewitalizacji z punktu widzenia nas – mieszkańców. Rewitalizacja to nie tylko remont budynków, ale przede wszystkim stanowi inwestycję w człowieka i jest próbą zmierzenia się z trudnościami społecznymi i gospodarczymi, z którymi boryka się cześć społeczności Wejherowa.
 
Kolejne warsztaty odbędą się w dniach 7, 15, 21 czerwca oraz 5 lipca – zawsze o godz. 17 w sali konferencyjnej Wejherowskiego Centrum Kultury. 3 czerwca o godz. 17 odbędzie się spacer studyjny, po którym nastąpi weryfikacja diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zostaną doprecyzowane cele rewitalizacji.  
 
 
 
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH