Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 24.10.2021 r. imieniny: Arety, Marty, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Powstaje nowy Lokalny Program Rewitalizacji Miasta

Powstaje nowy Lokalny Program Rewitalizacji Miasta
Ruszyły prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022. W tym celu odbywają się w Wejherowskim Centrum Kultury warsztaty, które z mieszkańcami prowadzi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. 
 
- Warsztaty, które tutaj prowadzimy, służą do wypracowania nowego program rewitalizacji miasta, program rozumianego nie tylko jako odnowa budynków, ale przede wszystkim jako inwestycja w człowieka i próba zmierzenia się z trudnościami społecznymi i gospodarczymi, z którymi boryka się cześć społeczności Wejherowa – mówi prof. Piotr Lorens
 
Jak podkreśla profesor prace prowadzone są bez warunków wstępnych i tylko od tego, co zostanie wypracowane i wymyślone w ramach tych warsztatów, zależeć będzie ostateczna konstrukcja nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022, bowiem mieszkańcy Wejherowa, zwłaszcza obszarów przewidzianych do rewitalizacji są interesariuszami rewitalizacji. W trakcie warsztatów z udziałem przedstawicieli różnych środowisk miasta omówiono strukturę Programu Rewitalizacji i harmonogram spotkań warsztatowych. Uczestnicy zajęć pracowali nad ankietami mającymi na celu: identyfikację kluczowych zjawisk i czynników kryzysowych, określenie źródła problemu - czynników degradacji, określenie najważniejszych potrzeb obszaru w sferze praktycznej, określenie skali potrzeb rewitalizacyjnych oraz określenie potencjałów obszaru .
 
Kolejne warsztaty odbędą się w dniach 2 czerwca, 3 czerwca, 15 czerwca, 21 czerwca oraz 5 lipca – zawsze o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Wejherowskiego Centrum Kultury. W trakcie najbliższych warsztatów tj. 2 czerwca zaplanowane jest poszukiwanie wizji obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, a 3 czerwca - spacer studyjny, po którym nastąpi weryfikacja diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zostaną doprecyzowane cele rewitalizacji.  
 
Profesor Piotr Lorens zachęca mieszkańców Wejherowa do aktywnego uczestnictwa w tych warsztatach, bądź uczestnictwa w badaniach ankietowych na ten temat, które będą dostępne na stronie miasta Wejherowa.
 
Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022 będzie kontynuacją programu rewitalizacji z powodzeniem zrealizowanego w latach 2008-2015. 
 
 
- Chciałbym wszystkich mieszkańców Wejherowa zachęcić do aktywnego udziału w opracowywaniu tego programu jako uczestników warsztatów lub jako uczestników badania ankietowego, które będzie dostępne na stronie miasta. Zależy nam, aby jak największa ilość osób wypowiedziała się na ten temat. Uczestnictwo w całym cyklu warsztatów nie jest konieczne, ale wskazane, bo w trakcie warsztatów przechodzimy kolejne kroki zmierzające do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022. Warto też wiedzieć na jakim etapie prace te się znajdują – mówi zaangażowany od wielu lat w proces rewitalizacji Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa, Wojciech Kozłowski.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH