Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
18°
wtorek, 6.06.2023 r. imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Powstała nowa komisja Rady Miasta Wejherowa

Powstała nowa komisja Rady Miasta Wejherowa
Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta
Podczas dzisiejszej sesji (20.01) radni podjęli decyzję o powstaniu nowej Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z połączenia dotychczasowej Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego z Komisją Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej. Zdaniem większości radnych decyzja uzasadniona była koniecznością aktywizacji niektórych radnych i oszczędnościami.
 
Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego zostały formalnie rozwiązane i w ich miejsce powstała jedna, połączona Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Nowa Komisja przejmie zadania obu rozwiązanych komisji, a zatem wszystkie dotychczasowe obowiązki radnych będą realizowane. Uchwała została podjęta na wniosek grupy radnych.
 
W uzasadnieniu do przyjętych przed Radę Miasta uchwał czytamy m.in.:
„Połączenie Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego z Komisją Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz powstanie jednej, nowej Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych jest uzasadnione w szczególności koniecznością aktywizacją niektórych radnych. Podkreślić należy, że praca w komisjach Rady Miasta jest jednym z podstawowych obowiązków każdego radnego. 
 
Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej jest najmniej aktywną komisją Rady Miasta Wejherowa. Radni tej komisji obradowali najrzadziej spośród wszystkich komisji, zaledwie 17 razy w tej kadencji, podczas gdy średnia spotkań komisji wynosi 23, zaś Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego obradowała 24 razy. Jest szansa na to, że po połączeniu radni z dotychczasowej Komisji Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej będą więcej pracowali w nowej komisji.Połączenie komisji odbędzie się nie tylko bez straty dla merytorycznej pracy Rady, ale z zyskiem polegającym na większej aktywności radnych.
 
Jednocześnie nie jest uzasadnione, przy tak małej aktywności  Komisji Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej, utrzymywanie stanowiska Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego komisji oraz ponoszenie dodatkowych wydatków na ten cel z budżetu miasta w formie dodatków funkcyjnych. Po połączeniu komisji te dwa stanowiska ulegną likwidacji, a roczne oszczędności z tego tytułu wyniosą 25 500 zł, co jest zgodne z oczekiwaniami radnych.”
 
Rada Miasta ustaliła także skład i wybrała władze nowej komisji, którymi zostali: Przewodniczący Komisji Paweł Formela, Zastępca Przewodniczącego Dorota Chodubska.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH