Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 8.05.2021 r. imieniny: Kornela, Lizy, Stanisława
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Powstaną mapy strat ciepła na terenie Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa
Powrót

Powstaną mapy strat ciepła na terenie Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa

Powstaną mapy strat ciepła na terenie Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa
Przedstawiciele Gdyni, Rumi, Wejherowa i Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (OPEC)

Gdynię, Rumię, Redę i Wejherowo czekają naloty samolotowe, w wyniku których powstaną mapy termowizyjne budynków i sieci ciepłowniczej. Przedstawiciele Gdyni, Rumi, Wejherowa i Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (OPEC) podpisali porozumienie w sprawie stworzenia lotniczych map termicznych terenów zabudowanych. Innowacyjne mapy umożliwią zlokalizowanie miejsc strat ciepła w publicznych i prywatnych budynkach.

Porozumienie dotyczy wspólnego zamówienia usługi polegającej na wykonaniu nalotów samolotem wyposażonym w kamerę termowizyjną nad obszarem Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa, analizę danych i przygotowanie map termowizyjnych 2D i 3D. Dzięki współpracy miast i OPEC powstanie mapa termowizyjna  całego obszaru, a koszty przedsięwzięcia będą niższe.

W czerwcu 2020 roku uruchomiliśmy w OPEC projekt „Zielony Ład”, którego zadaniem jest dostosowanie działalności firmy do europejskiego wymogu ograniczenia emisji CO2. Podczas prac zespołu narodził się pomysł wykonania map termowizyjnych sieci oraz budynków i zaproszenia do współpracy miast, na terenie których działamy. Identyfikacja miejsc ewentualnych wycieków i strat ciepła na sieci ciepłowniczej pozwoli nam precyzyjniej planować modernizacje i remonty, a tym samym minimalizować negatywny wpływ na środowisko  – mówi Janusz Różalski, prezes Zarządu OPEC.

W najbliższych dniach każde z miast podpisze odrębną umowę z wykonawcą usługi – firmą MGGP Aero z Tarnowa, która natychmiast przystąpi do realizacji zamówienia. Warunkiem wykonania map termicznych jest wykonanie nalotów w czasie ujemnych temperatur.

- Samorządy lokalne pełnią ogromną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców. Miasto Wejherowo podejmuje szereg inicjatyw na rzecz racjonalnego zaopatrzenia w ciepło i  likwidację niskiej emisji. Obecnie ponad 50% mieszkańców naszego miasta korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC. Wspieramy dalszą rozbudowę  ekologicznego i bezpiecznego ciepła z msc,  sukcesywnie wyłączamy tzw. lokalne kopciuchy, a objęcie miasta termowizją będzie wsparciem dla tego procesu – mówi Beata Rutkiewicz, Zastępca Prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta.

Jak podkreślają samorządowcy – Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni i Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi, ilość emitowanych do powietrza pyłów i CO2 wciąż jest za duża, podobnie nadal za duże są straty ciepła, dlatego realizacja tego wspólnego projektu jest wysoce uzasadniona.

- Samo mówienie o problemie już nie wystarczy, nadszedł czas na konkretne działania. Nie możemy czekać, musimy na poziomie samorządów podjąć współpracę, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Jednym z pomysłów jest oszczędzanie energii, gdzie kluczowa jest analiza strat ciepła na sieci ciepłowniczej i w budynkach – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Dzięki podpisanemu porozumieniu stworzymy mapy termowizyjne naszych miast i zlokalizujemy źródła strat ciepła. Ostatnim krokiem będzie przeprowadzenie termomodernizacji i dociepleń, czyli łatanie tych „dziur”. Z czasem mieszkańcy to odczują, otrzymując niższe rachunki za ogrzewanie – wyjaśnia Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi do spraw inwestycji.

To jednak nie koniec planowanych działań. OPEC i lokalni włodarze chcą również zintensyfikować dotychczasowe kampanie informacyjne. 

Porozumienie jest ważnym krokiem w kierunku współpracy na rzecz klimatu. Wszyscy musimy się zaangażować w walkę o naszą planetę. Dlatego miasto Reda, które ma własną firmę ciepłowniczą również przystąpi do współpracy.

- Reda jest bliskim sąsiadem miast, które dzisiaj podpisały porozumienie, więc dbałość o jakość powietrza i komfort mieszkańców są nam równie bliskie. Za bezpieczeństwo dostaw ciepła w Gdyni, Rumi i Wejherowie odpowiada OPEC, natomiast na terenie Redy Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo–Komunalne „Koksik”. Nasze samorządy od lat z powodzeniem współpracują w ramach metropolitalnego forum NORDA i teraz również będziemy uczestniczyć w tworzeniu map ciepła, jednak na odrębnych zasadach  – podsumowuje Krzysztof Krzemiński, Burmistrz Miasta Redy. 

Dzięki danym pozyskanym z przeprowadzenia tego wspólnego projektu, w przyszłości znacznie zredukujemy straty ciepła, co pozwoli na redukcję gazów cieplarnianych, a także wpłynie na oszczędności, które znajdą swoje odzwierciedlenie w rachunkach za ciepło i w inwestycjach promujących rozwiązania nieemisyjne w energetyce.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH