Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 25.02.2024 r. imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Pozytywny bilans druhów OSP Wejherowo

Pozytywny bilans druhów OSP Wejherowo

W wejherowskiej remizie strażackiej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie. W trakcie zebrania wielokrotnie podkreślono, że bardzo ważnym wydarzeniem ubiegłorocznej działalności były obchody 150-lecia działalności OSP.

W sprawozdaniu, które przedstawił naczelnik OSP Maciej Ziółkowski, odnotowano w ciągu ubiegłego roku 205 wyjazdów do zdarzeń, z tego 44 były to wyjazdy alarmowe do pożarów. Daje to drugie miejsce pod względem ilości wyjazdów bojowych do zdarzeń w powiecie. Jednostka odnotowała też wiele wyjazdów do wypadków drogowych oraz wezwań losowych z terenu miasta i nie tylko. 36 wyjazdów alarmowych dotyczyło bowiem zdarzeń poza granicami Wejherowa. Wejherowska OSP liczy obecnie 61 członków, w tym 17 kobiet, 57 członków zwyczajnych, 9 członków honorowych i 3 wspierających. Nowym członkiem Zarządu, po śmierci druha Marka Bloka, został druh Marek Wojtiński.

Strażacy-ratownicy OSP Wejherowo uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach prowadzonych m.in. przez Komendę Powiatową PSP w Wejherowie, a także ćwiczeniach realizowanych w ramach zajęć własnych. Wysoki poziom wyszkolenia i kwalifikacji sprawił, że dwóch druhów trafiło do zawodowej służby w Państwowej Straży Pożarnej. Do najważniejszych sukcesów jednostki w 2023 roku należy zaliczyć 7. miejsce drużyny kobiecej w Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych w Gniewinie (na 15 startujących) oraz 5. miejsce drużyny męskiej w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej.

OSP Wejherowo współpracuje z władzami miasta biorąc aktywny udział w uroczystościach oraz imprezach organizowanych na terenie Wejherowa. Współpracuje także z wojskiem, instytucjami, szkołami i stowarzyszeniami, w szczególności z MOPS i PGPR GRYF. Przykładowo Urząd Miejski w Wejherowie przekazał na cele statutowe dla OSP środki w wysokości około 342 tys. zł, w tym – w ramach dotacji z WFOŚiGW, udostępniono dla OSP zakupiony wentylator akumulatorowy do oddymiania pomieszczeń. Dzięki wsparciu miasta i sponsorów zorganizowano w Parku Miejskim festyn, wydano jubileuszową publikację i przygotowano wystawę plenerową z okazji 150-lecia OSP. Ponadto miasto wniosło wkład w wys. 150 tys. zł w pozyskanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki. Sfinasowało także remont i pełną modernizację wysłużonego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na kwotę około 50 tys. zł.

Po przedstawionym sprawozdaniu z działalności wejherowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sprawozdania finansowego i oceny komisji rewizyjnej Zarząd OSP, którego prezesem jest Kamil Groth, otrzymał absolutorium.

Gratulacje i podziękowania zaangażowanie w działalności OSP Wejherowo złożyli druhnom I druhom: prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, sekretarz miasta Bogusław Suwara i zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Tomasz Zwoliński. W trakcie zebrania wręczono podziękowania za wyróżniającą działalność w OSP, w tym ryngrafy i medale za wysługę. W trakcie zebrania prezydent Wejherowa przekazał komplet umundurowania strażackiego dla adepta szkolenia podstawowego - Macieja Lisewskiego.

- Z całego serca dziękuję za waszą aktywność i zaangażowanie, a także za wszystko co robicie dla dobra miasta. OSP Wejherowo odgrywa bardzo ważną rolę w działalności na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Jubileusz 150-lecia OSP bardzo pomógł w potwierdzeniu pozytywnego wizerunku wejherowskich strażaków ochotników. Jesteście coraz bardziej widoczni w mieście i nie tylko, z czego bardzo się cieszę - podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt dodając, że zamierza kontynuować działania związane z modernizacją i rozwojem bazy OSP oraz potrzebami warunków służby.

W zebraniu uczestniczyła szefowa miejskiego Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Patrycja Falkowska i były szef Inspektoratu Andrzej Fedoruk, który za wieloletnią współpracę z OSP został uhonorowany pamiątkowym ryngrafem.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy