Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
10°
czwartek, 17.06.2021 r. imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Pracowita sesja Rady Miasta

Pracowita sesja Rady Miasta
Sesja Rady Miasta Wejherowa
Podczas sesji, 13 kwietnia br. wejherowscy radni przyjęli szereg uchwał, m.in. dokonali zmian w budżecie miasta wprowadzając 14,3 mln zł zaoszczędzonych w 2020 roku. Środki te są konieczne do zapewnienia normalnego funkcjonowania miasta – uzupełniają braki w budżecie na rok 2021 oraz zasilą nowe zadania. Ponadto podjęto uchwałę o pomocy dla przedsiębiorców w związku z pandemią, radni zadecydowali o przyznaniu dotacji, sprzedaży nieruchomości, zmienili wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy, dokonali zmian trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwał dotyczących gospodarki odpadami. 
Sesja odbyła się, jak zawsze od ponad roku, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5, zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Wejherowo zwolniło gastronomię z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 Zgodnie z swoją obietnicą z początku lutego br. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zaproponował uchwałę o częściowym zwolnieniu przedsiębiorców z branży gastronomicznej z opłaty koncesyjnej w związku z zamkniętymi lokalami w wyniku rządowych obostrzeń. Radni podjęli uchwalę,  na mocy której wejherowscy przedsiębiorcy będą zwolnieni z jednej raty opłaty koncesyjnej za sprzedaż alkoholu i zamiast trzech rat w 2021 roku zapłacą dwie. Tym, którzy już zapłacili pieniądze zostaną zwrócone,
- Biorąc pod uwagę przedłużającą się bardzo trudną sytuację przedsiębiorców tej branży uważam, że każda forma wsparcia będzie istotna i zasadna - mówił prezydent Krzysztof Hildebrandt. -  Ze zwolnienia i zwrotu części opłaty w Wejherowie skorzysta  45. przedsiębiorców branży gastronomicznej. 
 
Najważniejsze zmiany w budżecie
Do tegorocznego budżetu wprowadzona została m.in. kwota 14,3 mln zł zaoszczędzonych w 2020 roku. Środki te uzupełniły braki w budżecie na rok 2021 m.in. dodatkowo prawie 4,5 mln zł na szkoły i przedszkola, 450 tys. zł na rodziny zastępcze, 500 tys. na działalność WCK oraz zwiększenie o 1 mln zł dla MZK na przewozy. Dodatkowe pieniądze zostały przeznaczone również na inwestycje m.in.:
⦁ naprawę dróg i chodników,  nawierzchnie ulic z płyt drogowych,
⦁ przebudowę ul. Zamkowej wraz z parkingiem,
⦁ termomodernizacja budynków mieszkalnych (trwa termomodernizacja kolejnego budynku komunalnego tj. przy ul. Kalwaryjskiej 2a, w tym roku zaplanowany jest jeszcze budynek przy ul. Kopernika 22 oraz Reformatów 13), 
⦁ zadania w ramach programu rewitalizacji,
⦁ zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, szczególnie w pobliżu szkoły SP6 na ul. Wysokiej  oraz  doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w pobliży Straży Pożarnej.
⦁ zadania w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego - budowę boiska przy SP11 (dodatkowo zagospodarowanie pozostałego terenu wokół boiska już wykonanego) oraz budowę boiska na os. Dzięcielskiego (zmiana nawierzchni z trawy na sztuczną na wniosek mieszkańców),
⦁ wykup gruntów m.in. pod inwestycje drogowe na ulicach: Inwalidów Wojennych, Zamkowej, Reformatów, Kopernika oraz na Węźle Kwiatowa,
 
Dotacje dla szpitala i na zabytki 
Radni podjęli uchwałę o udzieleniu dotacji na zakup gastroskopu dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie oraz o dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót  budowlanych w obiektach zabytkowych – remont elewacji Klasztoru oo. Franciszkanów i remont  dachu Dom Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy lul. Św. Jacka 14.
 
Nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzór deklaracji o wysokości dochodów
Zmiana wynika z faktu, iż do tej pory wzory te określone były w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych, natomiast ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa zmieniająca m.in. ustawę o dodatkach mieszkaniowych, nałożyła na Radę Miasta obowiązek podjęcia uchwały w zakresie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów. Wniosek wraz z deklaracją został przygotowany w taki sposób, aby jak najbardziej był spójny z obecnie obowiązującym  – celem ułatwienia wnioskodawcom jego wypełnianie.
 
Sprzedaż nieruchomości
Radni podjęli uchwały o:
⦁ Sprzedaży „sięgacza” o pow. 111 m2, który stanowi dojazd do dwóch nieruchomości zabudowanych na ul. Kotłowskiego, na rzecz mieszkańców nieruchomości sąsiednich. Dojazd, który nie jest drogą publiczną, nie stanowi połączenia sieci dróg, tylko dojazd do paru nieruchomości powinien być sprzedany zainteresowanym mieszkańcom (dużo takich przypadków jest właśnie na osiedlu Sucharskiego). Bonifikata przy sprzedaży wynosi 90 proc. ceny i jest zgodna z zasadami obowiązującymi wszystkich zainteresowanych opisanymi w uchwale nr Vik/XXXVI/435/2013 Rady Miasta Wejherowa z 5 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własności Gminy Miasta Wejherowa na rzecz właścicieli lub użytkowników oraz udzielenia bonifikaty  od ceny nieruchomości. 
⦁ Sprzedaży działki o pow. 6m 2 przy ul. Kalwaryjskiej 6 na rzecz mieszkańców nieruchomości sąsiedniej na poprawę warunków zagospodarowania. Bonifikata przy sprzedaży wynosi 90 proc. ceny i jest zgodna z zasadami obowiązującymi wszystkich zainteresowanych opisanymi w ww. uchwale z 5 listopada 2013 r.
⦁ Sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu o pow. 60,41 m2 na piętrze przy Św. Jacka 1A, z wejściem z zewnątrz. Lokal wymaga kapitalnego remontu, m.in. jest bardzo niski i wymaga zdjęcia dachu oraz podwyższenia. 
⦁ Sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego sutereny o pow. 39,49 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 26/13.  Lokal nadaje się na działalność gospodarczą. 
⦁ Sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu/przetargów kompleksu trzech nieruchomości wzdłuż ul. Marynarki Wojennej o łącznej powierzchni 2615 m2. Dwie nieruchomości niezabudowane i jedna zabudowana budynkiem ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków. Po zmianie plan zagospodarowania przestrzennego, co nastąpiło na tej samej sesji, nieruchomość zostanie wystawiona na sprzedaż jako teren mieszkaniowo – usługowy.
⦁ Zmianie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, co umożliwi sprzedaż wyłączonych dotąd mieszkań w 5 budynkach na rzecz najemców. 
 
O zmianach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa oraz uchwał dotyczących gospodarki odpadami napiszemy w odrębnej informacji. 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH