Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Pracownicy BHP w Ekofabryce i Ratuszu

Pracownicy BHP w Ekofabryce i  Ratuszu

W Wejherowie odbyło się szkolenie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddziału Gdańskiego. Tematem szkolenia były zagrożenia biologiczne w środowisku pracy.

W ramach szkolenia odbyła się wizyta studyjna członków Stowarzyszenia w Ekofabryce w Wejherowie, gdzie Prezes ZUK Andrzej Gorczycki przybliżył tematy związane z nowoczesnymi metodami gospodarowania odpadami, zagrożenia i sposoby ochrony przed skutkami ich oddziaływania na pracowników, ale także zagadnienia związane z ekologią, recyklingiem, odnawianiem przedmiotów i naprawą sprzętu.

Po wizycie w Ekofabryce,  na zaproszenie Sekretarza Miasta Bogusława Suwary, uczestnicy szkolenia zwiedzili Ratusz Miejski. Bogusław Suwara przedstawił historię powstania miasta, jak i dzieje założyciela Wejherowa. Uczestnicy zwiedzili między innymi Salę Historyczną Wejherowa okresu międzywojennego. Sekretarz Miasta przybliżył uczestnikom postać Teodora Bolduana, burmistrza Wejherowa w latach 1934-1939, który doprowadził do rozkwitu miasta.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy