Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 26.05.2024 r. imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony
Powrót

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

czwarty przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 26 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 42,31 m2 z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 4,22 m2 i komórką w budynku gospodarczym o powierzchni 6,71 m2 wraz z udziałem wynoszącym 72/1000 części w częściach wspólnych budynków i gruntu działki nr 262, obręb 16, o powierzchni 875 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00038239/6,

 

cena wywoławcza brutto 149 100,00 zł

(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

 

Opis: Lokal nr 10 zlokalizowany jest na drugim piętrze budynku położonego przy ul. 3 Maja 26 w Wejherowie.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pokoju o powierzchni 16,35 m2, pokoju o powierzchni 18,21 m2,przedpokoju o powierzchni 1,93 m2, łazienki o powierzchni 2,52 m2, kuchni o powierzchni 3,30 m2. Do lokalu przynależą: piwnica o powierzchni 4,22 m2 i komórka w budynku gospodarczym o powierzchni 6,71 m2.

Lokal wymaga kapitalnego remontu. Standard wykończenia pomieszczeń: podłogi – w pokojach panele podłogowe, w kuchni wykładzina PCV, w łazience kafle, ściany – tynki zwykłe, malowane, w łazience i kuchni częściowo kafle, sufity – malowane, drzwi wewnętrzne – z okleiny drewnianej, stolarka okienna – PCV.

Lokal wyposażony jest w instalację energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz gazową. Ogrzewanie z pieca kaflowego.

Starosta Wejherowski wydał zaświadczenie nr AB.705.1.38.2022.22, z dn. 03.08.2022 r., z którego wynika, że lokal mieszkalny nr 10 poł. przy ul. 3 Maja 26 w Wejherowie stanowi samodzielny lokal mieszkalny.

Przeznaczenie:lokal mieszkalny, znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXXVI/422/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie - część A (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 26.10.2017 r., poz. 3666), w jednostce terytorialnej 11MN,MW,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- lub wielorodzinnej lub zabudowy usługowej.

Budynek posiada dostęp do następujących sieci: energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej.

Ocena charakterystyki energetycznej: wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU=61,9 kWh/(m2 rok), wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK=101,9 kWh/(m2 rok), wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP=83,8 kWh/(m2 rok), jednostkowa wielkość emisji CO2: ECO2=0,01905 t CO2/(m2 rok), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: UOZE=30,14%.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: pierwszy: 25 stycznia 2023 r., drugi: 22 marca 2023 r., trzeci 31 maja 2023 r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 26 lipca 2023 roku, o godzinie 10:00,w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 14 910,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 19 lipca 2023 roku.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika oraz dowód tożsamości uczestnika podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wylicytowana cena nieruchomości będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi jego stanu. Dnia 13 lipca 2023 r., o godz. 14:40, odbędą się oględziny lokalu przy udziale pracowników Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy