Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
27°
niedziela, 14.08.2022 r. imieniny:Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
Powrót

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 26 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 39,49 m2 z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 3,93 m2 i komórką w budynku gospodarczym o powierzchni 6,75 m2 wraz z udziałem wynoszącym 68/1000 części w częściach wspólnych budynków i gruntu działek nr 262, obręb 16, o powierzchni 875 m2, KW nr GD1W/00038239/6,

 

cena wywoławcza brutto 160 000,00 zł

(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

 

Opis: Lokal nr 13 zlokalizowany jest w suterenie budynku położonego przy ul. 3 Maja 26 w Wejherowie.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pokoju o powierzchni 13,19 m2, pokoju o powierzchni 16,92 m2,przedpokoju o powierzchni 1,72 m2, łazienki o powierzchni 2,54 m2, kuchni o powierzchni 5,12 m2. Do lokalu przynależą: piwnica o powierzchni 3,93 m2 i komórka w budynku gospodarczym o powierzchni 6,75 m2.

Lokal wymaga kapitalnego remontu. Standard wykończenia pomieszczeń: podłogi – drewniane pokryte wykładziną PCV, w kuchni i łazience gres – podłogi zniszczone, ściany – tynki zwykłe, malowane – zniszczone, widoczne ubytki, w łazience i kuchni kafle zniszczone, na ścianach widoczne ubytki i zagrzybienie, sufity – malowane – zniszczone, drzwi – z okleiny drewnianej, stolarka okienna – PCV.

Lokal wyposażony jest w instalację energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz gazową. Ogrzewanie z pieca kaflowego.

Starosta Wejherowski wydał zaświadczenie nr AB.705.1.27.2021.13, z dn. 30.04.2021 r., z którego wynika, że lokal mieszkalny nr 13 poł. przy ul. 3 Maja 26 w Wejherowie stanowi samodzielny lokal mieszkalny.

Przeznaczenie:lokal mieszkalny, znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXXVI/422/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie - część A (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 26.10.2017 r., poz. 3666), w jednostce terytorialnej 11MN,MW,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- lub wielorodzinnej lub zabudowy usługowej.

Budynek posiada dostęp do następujących sieci: energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej.

 

Przetarg odbędzie się dnia 19 stycznia 2022 roku, o godzinie 9.30,w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 16 000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 12 stycznia 2022 roku.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika oraz dowód tożsamości uczestnika podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wylicytowana cena nieruchomości będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi jego stanu. Dnia 11 stycznia 2022 r., o godz. 13.50, odbędą się oględziny lokalu przy udziale pracowników Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH