Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
Powrót

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nr 2A położonego w budynku przy ul. Dworcowej 8 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 67,91 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. pokojem o powierzchni użytkowej 4,43 m2, kuchnią o powierzchni użytkowej 15,65 m2 oraz łazienką z W.C. o powierzchni użytkowej 2,85 m2 oraz z udziałem wynoszącym 179/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 87/2, obręb 16, o powierzchni 248 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00031181/5,

 

cena wywoławcza brutto 325 000,00 zł

(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

 

Opis: lokal nr 2A zlokalizowany jest na pierwszym piętrze budynku położonego przy ul. Dworcowej 8 w Wejherowie.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pokoju o powierzchni 30,66 m2, pokoju o powierzchni 21,77 m2, werandy o powierzchni 8,88 m2 oraz przedpokoju o powierzchni 6,60 m2. Do lokalu przynależą: pokój o powierzchni użytkowej 4,43 m2, kuchnia o powierzchni użytkowej 15,65 m2 oraz łazienka z W.C. o powierzchni użytkowej 2,85 m2.

Lokal wymaga remontu. Standard wykończenia pomieszczeń: podłogi – zniszczone, w kuchni i pokoju przy kuchni – panele podłogowe, łazienka – kafle, w pokojach i werandzie – drewniane, w przedpokoju – płyta pilśniowa, ściany – malowane, w kuchni i łazience – częściowo kafle, sufity – malowane, drzwi – drewniane, stolarka okienna – drewniana skrzynkowa.

Lokal wyposażony jest w instalację energetyczną, wodociągową, gazową oraz kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie etażowe – piec w kuchni.

Starosta Wejherowski wydał zaświadczenie nr AB.705.1.71.2023.22, z dn. 04.10.2023 r., z którego wynika, że znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 8 w Wejherowie lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nr 2A stanowi samodzielny lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Przeznaczenie:przedmiot przetargu znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXXVI/424/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 03.11.2017 r., poz. 3767), w jednostce terytorialnej A.2.M/U – teren zabudowy mieszkaniowej.

Budynek posiada dostęp do następujących sieci: energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej.

Ocena charakterystyki energetycznej: budynek poł. przy ul. Dworcowej 8 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 125. W związku z powyższym, na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowego lokalu.

Terminy przeprowadzenia poprzedniego przetargu: pierwszy: 20 marca 2024 r., drugi: 22 maja 2024 r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 17 lipca 2024 roku, o godzinie 10:00,w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 32 500,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 10 lipca 2024 roku.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika oraz dowód tożsamości uczestnika podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wylicytowana cena nieruchomości będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi jego stanu. Dnia 4 lipca 2024 r., o godz. 14:45, odbędą się oględziny lokalu przy udziale pracowników Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy