Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
wtorek, 7.12.2021 r. imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Przebudowa ul. Kopernika w Wejherowie nabiera tempa

Przebudowa ul. Kopernika w Wejherowie nabiera tempa

Roboty budowlane na ul. Kopernika, których zakres jest bardzo duży z uwagi na przebudowę infrastruktury podziemnej, rozpoczęły się przed rokiem i już widać zarys ulicy, chodników i przydomowych ogródków. Przebudowana i przyjazna dla pieszych ulica, zostanie otwarta pod koniec tego roku. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na które miasto Wejherowo zdobyło dofinansowanie ze środków unijnych.

Obecnie ustawione są krawężniki wyznaczające jezdnię oraz zatokę parkingową. Wybudowane zostały fundamenty i podmurówki pod ogrodzenia. Wbudowano  warstwy konstrukcyjne podbudowy dla konstrukcji jezdni oraz warstwę wiążącą z mas mineralno-bitumicznych.

W ramach inwestycji, oprócz nawierzchni ulicy, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sanitarna  oraz sieć wodociągowa i gazowa. Wybudowane zostaną chodniki, zjazdy na posesję, a po jednej stronie ulicy wybudowana zostanie zatoka parkingowa.

Ulica Kopernika objęta opieką konserwatora zabytków, to jedna z najstarszych ulic w Wejherowie. Jej wyjątkowość stanowią oryginalne, choć często wymagające remontu  stare kamienice z przydomowymi ogródkami. Właśnie ogródki, ale także ogrodzenia i schody do budynków zostaną w ramach inwestycji odtworzone i zagospodarowane. Inwestycja obejmuje także wykonanie zieleni, małej architektury oraz oświetlenia ulicy.

- Prace przy przebudowie ul. Kopernika przebiegają zgodnie z harmonogramem, choć zakres jest bardzo duży – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Wykonawca musi się zmierzyć nie tylko z kompleksową przebudową ulicy i chodników, ale z infrastrukturą podziemną, czyli kanalizacją deszczową, sanitarną, siecią wodociągową i gazową. Ważnym aspektem tej przebudowy jest także przydrożna architektura w tym odtworzenie przydomowych ogródków, ogrodzeń, balustrad i schodów do budynków. Zależy nam bardzo na przywróceniu blasku tej ulicy. Przeprowadzona rewitalizacja przyczyni się do polepszenia warunków życia mieszkańców, a przede wszystkim do podwyższenia poziomu estetyki tych nieruchomości i ich otoczenia.

Inwestycja, której zakończenie planowane jest na koniec 2021 roku,  ma  kosztować 3,1 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest firma Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella”.

- Mieszkańcy tej ulicy obserwują w miarę szybkie postępy na budowie – mówi Rafał Szlas, radny Wejherowa. -  Kopernika  to jedna z piękniejszych w Wejherowie ulic, a mieszkańcy długo czekali na jej  remont. Borykali się m.in. z częstym zalewaniem przez deszcze. Wybudowana kanalizacja deszczowa ten problem z pewnością rozwiąże. Przy okazji tej inwestycji zrewitalizowane zostaną niektóre podwórka i ogródki przydomowe, co w sposób szczególny upiększy tę ulicę.

Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 08. Konwersja, Działanie: 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałanie: 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH