Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 19.05.2021 r. imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
Biuletyn Informacji Publicznej
 • Strona główna
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ponownie otwarty
Powrót

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ponownie otwarty

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ponownie otwarty

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. od 11 maja br. ponownie otworzył Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK będzie czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych klientów związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się korona wirusa na PSZOK będą obowiązywać nowe zasady przyjmowania odpadów.

 

Najważniejsze zasady przyjmowania odpadów w czasie epidemii koronawirusa:

- obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek przez klientów;

- na terenie może znajdować się jeden klient/jeden samochód;

- zakaz korzystania z PSZOK osobom przebywającym na kwarantannie;

- do PSZOK należy przywieźć wcześniej wysegregowane odpady;

- Przypominamy, że rozładunek leży po stronie Klienta;

- Zasady funkcjonowania określa Regulamin Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych (w załączniku);

 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Wejherowo, dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bądź mieszkańców miasta.

 

 • papier i tektura
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • opakowania wielomateriałowe
 • szkło
 • odpady zielone
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • przeterminowane leki
 • chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • opony z samochodów osobowych
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • *Odpady komunalne, o których mowa w pkt. 1 – 12 przyjmowane są do PSZOK w każdej ilości.
 • *Odpady o których mowa w pkt. 13 przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie w ilości do 160 l./rok/lokal mieszkalny.

 

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • materiały zawierające azbest,
 • zmieszane odpady budowlane,
 • szyby samochodowe, części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory),
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych ( w beczkach, workach, skrzyniach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu, pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych)

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne od mieszkańców miasta Wejherowa. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, którego działalność nie jest prowadzona w tzw. zabudowie mieszanej PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Pamiętaj obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (dowód osobisty, umowa najmu lokalu mieszkalnego) oraz dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Wejherowo.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH