Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Radni wybrali członków komisji

Radni wybrali członków komisji

Podczas pierwszej sesji Rady Miasta Wejherowa, 7 maja wybrano składy i przewodniczących stałych komisji Rady. Za uchwałą głosowało 11. radnych: 9. radnych Koalicji Obywatelskiej i 2. radnych – Sprawiedliwość dla Wejherowian. 10. radnych z Klubu Wolę Wejherowo nie wzięło udziału w głosowaniu. Był to ich sprzeciw na podjętą uchwałę, która w kilkunastu przypadkach uniemożliwiła radnym Wolę Wejherowo pracę w komisjach, do których się zgłosili, a w związku z tym wykonywanie mandatu radnego.

Komisja zdrowia, sportu i rekreacji:

Borys Szymański (Koalicja Obywatelska) - przewodniczący, Wojciech Wasiakowski (Sprawiedliwość dla Wejherowian) – zastępca przewodniczącego, Justyna Mazur-Dziadkiewicz (KO) , Marcin Bulczak

(KO), Paweł Formela (Wolę Wejherowo), Bartłomiej Szreder (WW), Mateusz Makurat (WW), Rafał Szlas (WW).

Komisja budżetu i finansów:

Marcin Bulczak (KO) – przewodniczący, Justyna Mazur-Dziadkiewicz (KO) – zastępca przewodniczącego, Arkadiusz Szczygieł (KO), Mariusz Łupina (WW), Bartłomiej Frey (WW).

Komisja bezpieczeństwa i samorządów:

Czesław Kukowski (KO) – przewodniczący, Borys Szymański (KO)– zastępca przewodniczącego, Radosław Kamiński (KO), Mateusz Makurat (WW), Leszek Szczypior (WW).

Komisja oświaty, kultury i spraw społecznych:

Radosław Kamiński (KO) – przewodniczący, Honorata Baranowska (KO) – zastępca, Bartosz Skwarło (KO), Teresa Skowrońska (SdW), Paweł Formela (WW), Lilianna Breen (WW), Bartłomiej Szreder (WW), Leszek Szczypior (WW).

Komisja gospodarki, obrotu nieruchomościami i mieszkalnictwa:

Ryszard Kandzora (KO) – przewodniczący, Teresa Skowrońska (SdW) – zastępca przewodniczącego, Wojciech Wasiakowski (SdW), Bartosz Skwarło (KO), Bartłomiej Frey (WW), Jacek Gafka (WW), Lilianna Breen (WW), Rafał Szlas (WW), Justyna Ostrowska (WW).

Komisja spraw komunalnych:

Honorata Baranowska (KO) – przewodnicząca, Ryszard Kandzora (KO) – zastępca, Czesław Kukowski (KO), Arkadiusz Szczygieł (KO), Mariusz Łupina (WW), Jacek Gafka (WW), Justyna Ostrowska (WW).

Komisja skarg, wniosków i petycji:

Teresa Skowrońska (SdW), Czesław Kukowski (KO), Ryszard Kandzora (KO), Mateusz Makurat (WW), Lilianna Breen (WW) - przewodniczący zostanie wybrany przez radnych z komisji.

Komisja rewizyjna:

Bartosz Skwarło (KO), Radosław Kamiński (KO), Borys Szymański (KO), Honorata Baranowska

(KO), Justyna Ostrowska (WW), Bartłomiej Frey (WW) - przewodniczący zostanie wybrany przez radnych z komisji.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy