Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
10°
wtorek, 4.10.2022 r. imieniny:Edwina, Rosławy, Rozalii
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Rewitalizacja Śródmieścia obejmie również podwórka

Rewitalizacja Śródmieścia obejmie również podwórka

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w ramach działań miasta zlecił opracowanie projektów zagospodarowania podwórek w budynkach komunalnych przy ul. Kalwaryjskiej 2a, ul Klasztornej 2 i Klasztornej 4. Dodatkowo w budynku przy Klasztornej 2 zostanie wykonany remont elewacji wraz z dociepleniem ścian, wymianą stolarki okiennej i parapetów oraz drzwi zewnętrznych.

W ramach przebudowy ulicy Kopernika zostanie wykonana również rewitalizacja podwórka przy nieruchomości Kopernika 22, zaś w ramach rewitalizacji kwartału pomiędzy ulicami Dworcową a Kopernika nowy wizerunek otrzyma podwórko pod adresem Kopernika 1.

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób kompleksowy. Zakres prac na podwórkach obejmie utwardzenie ich nawierzchni płytami MEBA z zachowaniem funkcji biologicznie czynnej, co umożliwia naturalne wchłanianie wód opadowych, wykonanie ciągów pieszych z kostki i odprowadzenia wód opadowych z rynien do kanalizacji deszczowej. Tam gdzie będzie to możliwe powstaną wiaty śmietnikowe, oświetlenie typu ogrodowego z lampami stojącymi, małą architekturą z ogrodzeniami, ławeczkami, koszami na śmieci, a także nasadzeniami zieleni m.in. drzewek, krzewów ozdobnych, rabat kwiatowych i trawy niskiej.

Do prowadzonej przez Urząd Miejski rewitalizacji włączyły się wspólnoty mieszkaniowe przy Sobieskiego 328, Sobieskiego 328C, Plac Jakuba Wejhera 20, 20A, 20C oraz Pucka 1/Wałowa 23. Przykładowo w nieruchomości Sobieskiego 328 wykonany zostanie m.in. remont dachu i elewacji budynku oraz zagospodarowanie podwórka, a w Sobieskiego 328C remont dachu i elewacji budynku. Zaś w budynku Pucka 1/Wałowa 23 będzie wykonany remont i docieplenie elewacji ścian, a przy budynkach Pucka 20, 20A i 20C zostanie wykonane zagospodarowanie terenu podwórka.

- Tak przeprowadzona rewitalizacja podwórek powinna przyczynić się do polepszenia warunków życia mieszkańców i podwyższenia poziomu estetyki tych nieruchomości i ich otoczenia.  Po zakończeniu prac projektowych realizowanych przez WZNK zostaną ogłoszone przetargi na realizację poszczególnych zadań, które powinny być zrealizowane według początkowych założeń do końca bieżącego roku – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta miasta Wejherowa.

- Program rewitalizacji ma bardzo konkretny wymiar dla mieszkańców  - podkreśla Wojciech Kozłowski radny ze Śródmieścia, który brał udział w przygotowaniu programu i jest zaangażowany w jego realizację - Cieszę się, że nasze działania i zabiegi przekładają się na realne korzyści dla wejherowian w postaci zagospodarowania podwórek i remontów budynków.


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH