Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
poniedziałek, 29.05.2023 r. imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Rewitalizacja Śródmieścia – powstał łącznik między ulicą Strzelecką, a Kalwaryjską
Powrót

Rewitalizacja Śródmieścia – powstał łącznik między ulicą Strzelecką, a Kalwaryjską

Rewitalizacja Śródmieścia – powstał łącznik między ulicą Strzelecką, a Kalwaryjską

Kolejny fragment Wejherowa przeszedł metamorfozę. W ramach „Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa” zagospodarowany został teren pomiędzy ulicą Strzelecką, a Kalwaryjską. Powstała nowa ulica z chodnikami, miejscami postojowymi, placem rekreacyjnym i ogródkami deszczowymi, a wszystko zagospodarowane zostało zielenią i małą architekturą. Na realizację inwestycji władze miasta pozyskały dotację unijną. 

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe SPEC-BRUK z Robakowa. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 1,3 mln zł.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreśla, że projekt rewitalizacyjny obejmuje różnorodne, realizowane etapami działania infrastrukturalno-przestrzenne w śródmieściu miasta, które poprawiają mieszkańcom  jakość życia w mieście.

- Dzięki rewitalizacji śródmieścia Wejherowa, zmieniamy przestrzeń niezagospodarowanych terenów w centrum miasta lub jak w tym przypadku - osiedli mieszkaniowych - mówi  prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Niesie to oczywiście konkretne korzyści dla mieszkańców, ponieważ powstała przestrzeń, która jest dobrze zagospodarowana. Pomimo wąskiej przestrzeni wygospodarowano kilka miejsc postojowych, jak i przestrzenie zielone z małą architekturą.

Przebudowa kanalizacji deszczowej

W ramach inwestycji wybudowana została droga wewnętrzna – łącznik pomiędzy ulicą Strzelecką (na wysokości dyskontu), a ulicą Kalwaryjską (na wysokości starego cmentarza). Wykonane zostały chodniki oraz przebudowano sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej wraz z przebudową oświetlenia, teletechnicznej. Utwardzono również teren przy budynkach nr 5 i 6. W pobliżu budynku przy ul. Kalwaryjskiej 1 powstał plac rekreacyjny oraz zamontowano nowe urządzenia małej architektury m.in. ławki, kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody. Wykonano nowe nasadzenia drzew
i krzewów.

- Jednym z ważniejszych elementów tej inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, ponieważ ten  teren  jest obecnie często zalewany wodami opadowymi – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Wybudowane zostały także ogródki deszczowe, które zawierają roślinność hydrofilową celem zwiększenia retencji wód opadowych na terenie objętym inwestycją. Nadmiary wód opadowych będą gromadzone w podziemnym zbiorniku retencyjnym, a następnie odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej. 

Jak podkreślają wejherowscy radni: Leszek Szczypior, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Justyna Ostrowska, Rafał Szlas i Ryszard Kandzora, dzięki rewitalizacji przestrzeni tego osiedla mieszkaniowego, powstało kolejne ładnie zagospodarowane i zielone miejsce w Wejherowie,  pierwsze w mieście ogrody deszczowe, ale przede wszystkim rozwiąże się problem zalewania terenu przez wody opadowe.

 

 

 

Zakres robót jest finansowany ze środków własnych Gminy Miasta Wejherowa oraz z dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH