Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 16.10.2021 r. imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa

Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa

Kolejne kamienice w Śródmieściu Wejherowa zmieniają swoje oblicze. Sześć z 31. budynków mieszkalnych stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych zmodernizowano w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Dzięki temu podwyższył się standard historycznej zabudowy na rewitalizowanym obszarze.

- Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa niesie za sobą konkretne korzyści dla mieszkańców tego rejonu – podkreśla  prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Wiele wspólnot mieszkaniowych korzysta z projektu rewitalizacji, gdyż za pieniądze unijne wykonane zostaną prace modernizacyjne i remontowe w ich budynkach. Dzięki wspólnym wysiłkom, nasze miasto pięknieje, a mieszkańcy kamienic otrzymują  wyższy standard życia.

 Dofinansowanie na remonty dla właścicieli budynków

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, w 2017 r. miasto ogłosiło otwarty konkurs na wykonanie prac modernizacyjnych prowadzonych w budynkach  mieszkalnych na terenie obszaru objętego projektem Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa. Zgłoszono wówczas 31 ofert, w tym 6 ofert Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 25 ofert wspólnot mieszkaniowych. Wszystkie złożone oferty przeszły ocenę formalną, ocenę merytoryczną i wybrane zostały do dofinansowania. Łączna wartość projektów złożonych w ramach konkursu wyniosła ponad 3,6 mln zł.

-  Zgłoszone w ramach konkursu zadania dotyczyły m.in. wykonania elewacji z ociepleniem ścian, fundamentów i wymianą okien oraz drzwi w częściach wspólnych, remontów dachów, odwodnienia budynków, remontów klatek schodowych, a także zagospodarowania otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych – mówi Beata Rutkiewicz. - Na wizerunek miasta, na jego postrzeganie przez mieszkańców i turystów, wpływa wiele elementów. W Wejherowie, zwłaszcza w ścisłym centrum, mamy wiele zabytkowych już budynków, które postrzegane są jako atrakcje architektoniczne. Warto też zwrócić uwagę na konieczność przeprowadzenia niezbędnych remontów, w szczególności ocieplenia budynków czy zagospodarowania podwórek. Cieszę się, że znajdujemy zrozumienie mieszkańców, którzy pomimo dużych trudności związanych z rozliczeniem dofinansowania unijnego, chętnie z nami współpracują.

 

2019 r. - sześć wyremontowanych budynków wielorodzinnych

Do końca 2019 r. sześć wspólnot mieszkaniowych zrealizowało swoje zadania.

● Wspólnota Mieszkaniowa „3 Maja 6”, w której wykonano termomodernizację budynku (m.in. wzmocnienie fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów - izolacja pionowa, wzmocnienie ścian elewacyjnych, odtworzenie detali, wykonanie elewacji budynku, wymiana zdegradowanej stolarki okiennej w części wspólnej).

● Wspólnota Mieszkaniowa „Św. Jacka 32”, gdzie wyremontowano i docieplono elewację budynku wraz z wymianą stolarki drzwiowej.

● Wspólnota Mieszkaniowa „Sobieskiego 256”, gdzie wykonano renowację ściany frontowej, remont i docieplenie pozostałych ścian elewacji, wykonano prace dekarskie i zagospodarowano podwórko.

● Wspólnota Mieszkaniowa „Św. Jacka 18” gdzie wykonano remont elewacji wraz z remontem dachu.

● Wspólnota Mieszkaniowa „Sobieskiego 318”, gdzie wyremontowano elewację budynku (m.in. oczyszczenie elewacji frontowej ze starych warstw farby, wzmocnienie podłoża na ścianie elewacyjnej, spoinowanie muru z cegły, odrestaurowanie naczółków okiennych, wymiana obróbek blacharskich).

● Wspólnota Mieszkaniowa „Dworcowa 3”, gdzie wyremontowano zabytkową, drewnianą werandę.

          

 

W najbliższym czasie prowadzone będą prace konserwatorsko-modernizacyjne w budynkach: przy ulicy Sobieskiego 328, Sobieskiego 328C oraz u zbiegu Puckiej 1 i Wałowej 23 w Wejherowie. Przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy Placu Jakuba Wejhera 20, 20A, 20C w Wejherowie prowadzone będą prace dotyczące zagospodarowania terenu nieruchomości wraz z instalacją kanalizacji deszczowej.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH