Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 24.06.2024 r. imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa - nowe oblicze miasta
Powrót

Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa - nowe oblicze miasta

Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa - nowe oblicze miasta

Wyremontowane, zmodernizowane, uporządkowane i ożywione – kolejne miejsca w Wejherowie przeszły gruntowną metamorfozę w ramach projektu Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa w latach 2017-2023 dofinansowanego ze środków unijnych. Projekty społeczne i roboty zostały wykonane na terenach miejskich ulic, skwerów i parków oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni za łączną kwotę ponad 29 mln zł. W tym ok. 18 mln złwynosiła pozyskana przez władze miasta dotacja unijna. Realizacja projektu przyniosła mieszkańcom wiele korzyści m.in. poprawiając warunki ich życia i otoczenie. Zbiorcze podsumowanie pokazuje załączona mapa. Ponadto mieszkańcy uczestniczyli w projektach społecznych.

W Wejherowie kończymy w 2023 r. realizację projektu Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa w latach 2017-2023. Jest to jeden z trudniejszych do realizacji programów unijnych. Rewitalizacja to proces ciągły obejmujący różnorodne, realizowane etapami działania infrastrukturalno-przestrzenne oraz społeczne, które poprawiają mieszkańcom  jakość życia.

Koszt projektów inwestycyjnych w ramach Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa 2017-2023 wyniósł ok. 26 mln zł, z czego dofinansowanie unijne ponad 15 mln zł. Koszt projektów nie inwestycyjnych, społecznych, tzw. miękkich, wyniósł 3,3 mln zł, z czego dofinansowanie UE to 2,9 mln zł.

W dniu 14 kwietnia 2023 r. mieszkańcy wspólnie z włodarzami Wejherowa odwiedzili zrewitalizowane tereny, a następnie wypowiedzieli się na temat obszaru, na którym były i będą nadal prowadzone działania rewitalizacyjne. Przygotowywany jest bowiem nowy Gminny Programu Rewitalizacji na lata 2024-2033.

SKUTECZNA REALIZACJA STRATEGII

- Projekt rewitalizacji jest jednym z przykładów na to, że mamy pomysły, strategię i ją skutecznie realizujemy. Wszyscy widzimy jak ważne zmiany zachodzą w Wejherowie – od modernizacji parków, skwerów i ulic, poprzez remonty budynków, po projekty społeczne. Od wielu lat systematycznie, etapami realizujemy proces modernizacji i ożywienia Wejherowa, który ma na celu przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności miasta dla jego mieszkańców oraz ugruntowanie funkcji Wejherowa jako regionalnego ośrodka w metropolii – podsumowuje prezydent Krzysztof Hildebrandt.

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta, kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich jest realizowana w formule tzw. projektów zintegrowanych, które polegają na realizacji w danej dzielnicy pakietu powiązanych ze sobą projektów społecznych i infrastrukturalnych. Przynosi to konkretne korzyści dla mieszkańców.

MIEJSKIE INWESTYCJE ZREALIZOWANE

Ul.Św. Anny

W Śródmieściu Wejherowa powstał ciąg pieszo-jezdny, który połączył wejherowski rynek z parkiem. Wybudowana została nowa ulica – Św. Anny, która połączyła Mickiewicza i ul. Parkową, a parking przy ul. Mickiewicza przeszedł gruntowną metamorfozę. Powstały tu m.in. ogrody deszczowe, wykonano kolejne nasadzenia zieleni. Teren został uporządkowany, przebudowany, dzięki czemu poprawiło się bezpieczeństwo i komfort mieszkańców w tym kwartale ulic.

Przed rewitalizacją

Po rewitalizacji

Zagospodarowany teren między ul. Kalwaryjską i Strzelecką

Kolejny fragment Wejherowa przeszedł metamorfozę - zagospodarowany został teren pomiędzy ulicą Strzelecką, a Kalwaryjską.W ramach inwestycji wybudowana została droga wewnętrzna – łącznik pomiędzy ulicą Strzelecką (na wysokości dyskontu), a ulicą Kalwaryjską (na wysokości starego cmentarza). Wykonane zostały chodniki oraz przebudowano sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej wraz z przebudową oświetlenia i sieci teletechnicznej. Wybudowano ogrody deszczowe. W ramach zagospodarowania przestrzeni zamontowano nowe urządzenia małej architektury m.in. ławki, kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody. Wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Przed rewitalizacją

Po rewitalizacji

Park Cedron

Park Cedron to oaza zieleni w centrum Wejherowa, z ażurową ozdobioną pnączami altaną, fontanną, leżakami parkowymi i placem zabaw. Powstał pomiędzy ulicami Wałową i 12 Marca w Wejherowie, nad rzeką Cedron. Na terenie parku dosadzono 32 drzewa, posadzono kilkaset sztuk krzewów, a także wykonano rabaty traw ozdobnych i kwiatów oraz roślin jednorocznych. W parku pojawiły się także ławki parkowe, w tym ławki ze stolikami i ławki bujane oraz betonowe leżaki parkowe. Znajdują się tu także elementy małej architektury m.in. oświetlenie, kosze na śmieci. Powstała przestrzeń, która służy wszystkim mieszkańcom i turystom.

Przed rewitalizacją

Po rewitalizacji


Mural ul. Kopernika

Na ścianie budynku przy ul. Kopernika powstał fresk w technice sgraffito przedstawiający sylwetkę Kaszuby z akordeonem i rekwizytami otaczającego go świata. Głównym wykonawcą jest Artur Wyszecki i Tomasz Morek: - Idea tego obrazu jest taka, że Kaszub gra, a świat wokół niego tańczy.

Po rewitalizacji ulicy Kopernika i budowie niewielkiego parkingu przy skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. 10 Lutego widniała nieciekawie prezentująca się pusta ściana widoczna od strony torów kolejowych. Stąd pomysł, aby wypełnić tę powierzchnię jakimś freskiem. Mieszkańcom spodobał się pomysł na plastyczne zagospodarowanie tej ściany.

Przed rewitalizacją

Po rewitalizacji

 

Park Kaszubski

W Wejherowie powstało kolejne atrakcyjne miejsce odpoczynku, relaksu i zabawy dla mieszkańców - Park Kaszubski pomiędzy ulicami Sobieskiego i Strzelecką w Wejherowie. Miasto kompleksowo podeszło do zagospodarowania tego terenu. Przy planowaniu konkretnych rozwiązań rewitalizacyjnych wzięto pod uwagę m.in. głos mieszkańców, którzy mogli wyrazić swoje opinie podczas konsultacji społecznych. Co ciekawe, Urząd Miejski wspólnie z Politechniką Gdańską zorganizował konkurs dla studentów architektury na najciekawszą koncepcję zagospodarowania parku, a na podstawie najlepszych prac powstał projekt Parku Kaszubskiego.

W parku znajduje się strefa relaksu (ławki, leżanki drewniane itp.), spotkań oraz strefa zabaw z zestawem sprawnościowym, huśtawkami i linarium. Utworzona została strefa pamięci. W parku znajduje się także miejsce dla pojazdów gastronomii mobilnej, tzw. food trucki.

Przed rewitalizacją

Po rewitalizacji


Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Cedron

Wybudowano kolejne dwa fragmenty ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron - w rejonie ulicy Wałowej oraz ulicy Rzeźnickiej. Na odcinku ciągu pieszo-rowerowego  wzdłuż rzeki Cedron, w rejonie ulic Wałowej oraz Rzeźnickiej wykonano ścieżki rowerowe, chodniki, małą architekturę, dodatkowe umocnienia brzegów rzeki, zagospodarowano tereny przyległe do ścieżki. W rejonie ul. Rzeźnickiej  zagospodarowane zostały tereny przyległe do ciągu pieszego.

Przed rewitalizacją

Po rewitalizacji

Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączący ul. Dworcową z ul. Spacerową

Pomiędzy ul. Dworcową i ul. Spacerową wybudowano ciąg pieszo-jezdny. Wykonano nową nawierzchnię z kostki, chodniki i miejsca postojowe. Udało się zachować zieleń – są drzewa, trawnik, róże.

Przed rewitalizacją

Po rewitalizacji

 ● Ostatni etap budowy ciągu pieszego wzdłuż ul. Sobieskiego

Na odcinku od budynku Zespołu Kuratorów - dawny budynek Ksiąg Wieczystych, do kościoła przy rondzie, u zbiegu ulic Sobieskiego i 3 Maja wybudowany został ostatni fragment ciągu pieszego.

Inwestycja pozwoliła na połączenie wejherowskiego rynku atrakcyjnym deptakiem z Filharmonią Kaszubską. W ramach przebudowy wykonano też oświetlenie, zieleń i małą architekturę.

Przed rewitalizacją

Po rewitalizacji

Adaptacja lokalu przy ul. Kopernika 22 na potrzeby Klub Integracji Społecznej

Kompleksowa rewitalizacja obszaru Śródmieścia w Wejherowie obejmuje m.in. projekty, które łączą w sobie przedsięwzięcia społeczne. Przede wszystkim chodzi o aktywizację zawodową oraz integrację mieszkańców. Skorzystają z tego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotni, dzieci, młodzież, seniorzy oraz ich całe rodziny.

Przed rewitalizacją

Po rewitalizacji

Zagospodarowanie terenu ul. 12 Marca-Reformatów

W Śródmieściu Wejherowa powstała nowa inwestycja - ciąg pieszo-jezdny łączący ul. 12 Marca z ul. Reformatów. Wybudowano chodniki, powstały nowe miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa i oświetlenie, elementy kanalizacji sanitarnej, sieci elektrycznej i teletechnicznej. Nowo powstały ciąg pieszo-jezdny z miejscami postojowymi niewątpliwie poprawił bezpieczeństwo mieszkańców w tym kwartale ulic. Do tej pory uciążliwym i mało bezpiecznym był dojazd mieszkańców do swoich posesji z deptaku. Jest on możliwy od ul. Reformatów. Ta inwestycja pozwoliła także na atrakcyjne zagospodarowanie tej przestrzeni w centrum miasta.

Przed rewitalizacją

Po rewitalizacji

 

Przebudowa ulicy Kopernika wraz z kwartałem pomiędzy ul. Kopernika a Dworcową

Przebudowano ul. Kopernika w Wejherowie. Ta jedna z najstarszych ulic w mieście, objęta jest opieką konserwatora zabytków. W ramach rewitalizacji, oprócz nawierzchni ulicy, przebudowana została kanalizacja deszczowa, sanitarna  oraz sieć wodociągowa i gazowa. Wybudowane zostały chodniki, zjazdy na posesję, a po jednej stronie ulicy wybudowano zatoki parkingowe oraz dodatkowe miejsca postojowe wraz z zielenią w kwartale pomiędzy ulicami. Najważniejszym aspektem tej inwestycji - ze względu na historyczną przestrzeń tego miejsca - było odtworzenie i zagospodarowanie przydomowych ogródków oraz ogrodzeń i schodów do budynków. Inwestycja obejmuje także wykonanie zieleni, małej architektury oraz oświetlenia ulicy.

Przed rewitalizacją

Po rewitalizacji

ZREALIZOWANE PROJEKTY MIĘKKIE - SPOŁECZNE

W ramach procesu rewitalizacji miasta Wejherowa prowadzony jest projekt pn. „Klub Integracji Społecznej Śródmieście”. Projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących zdegradowany infrastrukturalnie obszar miasta Wejherowa. W ramach realizacji Projektu działa KIS „Śródmieście”, będący filią działającego od ponad 10 lat Klubu działającego przy MOPS Wejherowo. KIS „Śródmieście” mieści się w centrum obszaru zdegradowanego miasta i skupia aktywność społeczną mieszkańców działając na rzecz obszaru rewitalizowanego. Przez cały okres funkcjonowania Klubu projekt przewiduje objęcie bezpośrednim wsparciem do 295 osób.

Działania w ramach projektu składają się na:

● Aktywizację społeczną: grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne, społeczne, warsztaty, kontrakty socjalne.

● Aktywizację zawodową: indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, wsparcie w ramach programu Aktywizacja i Integracja, kursy zawodowe i szkolenia, warsztaty komputerowe, staże zawodowe, warsztaty grupowe

● Wsparcie środowiskowe: akcje środowiskowe, grupy wsparcia dla uczestników projektu

ZREALIZOWANE REMONTY BUDUNKÓW MIESZKALNYCH

Wspólnota Mieszkaniowa Sobieskiego 256 - renowacja ściany frontowej, remont i docieplenie pozostałych ścian elewacji, wykonano prace dekarskie i zagospodarowano podwórko.

Wspólnota Mieszkaniowa Sobieskiego 318 remont elewacji budynku

- Jesteśmy zadowoleni z tej inwestycji. Cieszymy się, że dzięki pomocy miasta mieliśmy możliwość skorzystania ze środków unijnych na remont elewacji, co bardzo podniosło wrażenie estetyczne całej kamienicy – mówi przedstawiciel Zarządu Wspólnoty Sobieskiego 318. - Pobliże Parku Kaszubskiego i Filharmonii Kaszubskiej powoduje, że przechodzi tędy wiele osób. Ludzie oglądają ten budynek i podziwiają odnowioną elewację podkreślając, że poprawiło to znacznie wizerunek budynku, a także estetykę ulicy i tego rejonu miasta.

Wspólnota Mieszkaniowa Sobieskiego 328 – remont elewacji oraz dachu

Wspólnota Mieszkaniowa Sobieskiego 328 C - remont dachu budynku oraz elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego

Wspólnota Mieszkaniowa Wybickiego 1 – remont elewacji

Wspólnota Mieszkaniowa Pucka 9 – remont elewacji

Wspólnota Mieszkaniowa Św. Jacka 22 - remont i docieplenie elewacji budynku wraz z wymianą stolarki drzwiowej

Wspólnota Mieszkaniowa Św. Jacka 18 - remont elewacji wraz z remontem dachu.

Wspólnota Mieszkaniowa Św. Jacka 9 – remont elewacji

Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 3 – remont zabytkowej, drewnianej werandę

Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 1 – remont elewacji i utwardzenie terenu wokół kamienicy

Wspólnota Mieszkaniowa Strzelecka 17 - remont elewacji polegający na wykonaniu  izolacji poziomej i pionowej fundamentów, remont klatki schodowej polegający na wyremontowaniu drzwi wejściowych do budynku, remont dachu wraz z zagospodarowaniem terenu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Strzeleckiej 17 w Wejherowie

Wspólnota Mieszkaniowa Wałowa 18 i 18A – remont elewacji, izolacja ścian i fundamentów

Z rewitalizacji budynku liczącego ponad 130 lat, najbardziej zadowoleni są sami mieszkańcy.

- Mieszkam tu 40 i jestem bardzo zadowolony z efektów prac - i z samego wykonania, kolorystyki, jak i terminu, w którym udało się ten remont przeprowadzić – przyznaje Mariusz Lencki z zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Wałowa 18. - Moi sąsiedzi – mieszka tu 13 rodzin - też są pod ogromnym wrażeniem zmian naszej kamienicy. Cieszymy się, że nasz budynek dołączył do tej pięknej strefy, która tworzy się na ul. Wałowej.

- Efekty prac rewitalizacyjnych widzimy nie tylko my - mieszkańcy kamienicy, ale też mieszkańcy całego miasta – mówi Jerzy Bielaszewski z zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Wałowa 18. – Przecież wiemy, jak ważne znaczenie ma, w jakim otoczeniu się mieszka, gdzie wychowują się dzieci. Początkowo wspólnie z sąsiadami zbieraliśmy fundusze, remontowaliśmy klatkę schodową własnym nakładem sił, jednak niektóre rzeczy przerosły nasze możliwości. Dziękujemy za dofinansowanie, bo sami nie bylibyśmy w stanie tego sfinansować. Udało się dzięki środkom unijnym i z budżetu miasta, za co dziękujemy. 

Wspólnota Mieszkaniowa Pl. J. Wejhera 20, 20 A i 20 C – zagospodarowanie podwórka wraz z budową kanalizacji deszczowej

Wspólnota Mieszkaniowa 3 Maja 6 - termomodernizacja budynku, wykonanie elewacji budynku, wymiana zdegradowanej stolarki okiennej w części wspólnej

Wspólnota Mieszkaniowa 3 Maja 5 - remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Wspólnota Mieszkaniowa Hallera 19 - m.in. remont dachu, docieplenie i remont elewacji budynku, remont klatki schodowej oraz zagospodarowanie podwórka tej nieruchomości.

- To jeden z tych budynków, przy ul. Hallera – ulicy wyjątkowej ze względu na zabytkową architekturę, który potrzebował dużej ingerencji w infrastrukturę techniczną, czyli w elewację, dach, okna, ale także w klatki schodowe czy też zagospodarowanie podwórka – wyjaśniaBeata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – W związku z tym, że wspólnota nie zdołałaby przeznaczyć środków w takiej wysokości na remont, wzięła udział w konkursie na partnerów do udziału w realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Jak się okazało, po wykonaniu projektu i złożeniu ofert, także te środki nie wystarczyłyby na remont, w związku z tym, miasto zdecydowało się niedobór pokryć z budżetu miasta i udało się tę inwestycję zrealizować. Jest to przykład wspaniałego połączenia różnych środków finansowych, które pozwoliły zachować wartość historyczną obiektu. Mamy zupełnie nową kamienicę, w której mieszkańcom będzie mieszkało się komfortowo.

Administratorem kamienicy przy ul. Hallera 19 jest Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. - Zakres prac był bardzo szeroki, całkowity koszt zadania wyniósł prawie 740 tys. zł, w tym dofinansowanie unijne w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” - 151 tys. zł, wkład własny wspólnoty mieszkaniowej to ok. 362 tys. zł oraz dotacja z Urzędu Miejskiego w Wejherowie w wysokości 226 tys. zł – mówi Maciej Bacia, prezes Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Hallera 13 i 13A - wykonanie placu zabaw  oraz  wykonanie czterech przeszkleń wiatrołapów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 13, 13 A w Wejherowie. Przebudowa utwardzenia terenu ul. Strzeleckiej 3 i Strzeleckiej 5 w Wejherowie obejmujący remont dróg komunikacyjnych wzdłuż budynku oraz wykonanie miejsc postojowych.

- Dzięki projektowi rewitalizacyjnemu udało się zrealizować kilka inwestycji w naszej spółdzielni – mówi przedstawiciel zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. – Dobrze, że mieliśmy możliwość skorzystania ze środków unijnych na remont tych zadań.

Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy