Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 24.10.2021 r. imieniny: Arety, Marty, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Rewitalizacja Wejherowa. Powstaje Klub Integracji Społecznej „Śródmieście”
Powrót

Rewitalizacja Wejherowa. Powstaje Klub Integracji Społecznej „Śródmieście”

Rewitalizacja Wejherowa. Powstaje Klub Integracji Społecznej „Śródmieście”


Szkolenia i staże zawodowe, porady prawne i psychologiczne, warsztaty oraz akcje społeczne – takie działania prowadzone będą w ramach Klubu Integracji Społecznej „Śródmieście”, który powstanie w Wejherowie. Klub utworzony zostanie w ramach projektu dotyczącego rewitalizacji Śródmieścia, na który władze Wejherowa zdobyły unijne dofinansowanie. Projekt realizowany będzie od września br., a bezpośrednie wsparcie uczestnicy otrzymają już od stycznia 2018 r.


Kompleksowa rewitalizacja obszaru Śródmieścia w Wejherowie obejmuje m.in. projekty, które łączą w sobie przedsięwzięcia społeczne. Przede wszystkim chodzi o aktywizację zawodową oraz integrację mieszkańców. Skorzystają z tego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotni, dzieci, młodzież, seniorzy oraz ich całe rodziny.

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich będzie realizowana w formule tzw. projektów zintegrowanych, które polegają na realizacji w danej dzielnicy pakietu powiązanych ze sobą projektów społecznych i infrastrukturalnych.

- Wszystkie działania podejmowane w ramach rewitalizacji łączy jeden wspólny cel – ożywienie społeczne, gospodarcze, uporządkowanie sfery przestrzenno- technicznej oraz wsparcie w sferze środowiskowej – mówi Beata Rutkiewicz.


Poradnictwo, warsztaty, szkolenia

Jak mówi Robert Kozłowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, KIS „Śródmieście” będzie mieścił się przy ul. Kopernika 22. Będzie to miejsce skupiające aktywność społeczną mieszkańców. Przewiduje się objęcie bezpośrednim wsparciem do 295 osób, a bezpośrednia rekrutacja rozpocznie się z końcem bieżącego roku.

- Działania będą prowadzone w trzech głównych zakresach – mówi Robert Kozłowski - aktywizacja społeczna – skierowana do bezpośrednich uczestników projektu, w zakres której wchodzić będzie m.in.: poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe, poradnictwo prawne, poradnictwo społeczne, warsztaty z zakresu „Szkoły dla rodziców”, warsztaty z zakresu edukacji finansowej, edukacji żywienia, warsztaty ze stylistą, warsztaty z savoir vivre, poradnictwo socjalne; aktywizacja zawodowa – skierowana do bezpośrednich uczestników projektu, w zakres której wchodzić będzie m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty komputerowe, staże zawodowe, warsztaty z zakresu Ekonomii Społecznej. Trzeci zakres działań obejmie aktywizację środowiskową – skierowaną do bezpośrednich  uczestników projektu, ich rodzin oraz społeczności lokalnej obszaru objętego wparciem. Będą prowadzone m.in. akcje społeczne mające na celu integrację różnych grup i umocnienie w nich poczucia przynależności lokalnej.  Dodatkowo w ramach aktywizacji środowiskowej dla uczestników projektu zapewniona zostanie opieka nad osobami zależnymi - dziećmi i osobami dorosłymi. Partnerami naszymi są: Wejherowska Spółdzielnia Socjalna „Dobrodziejki” oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie.


Planowane zakończenie projektu to koniec 2022 r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH