Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
18°
poniedziałek, 15.08.2022 r. imieniny:Marii, Napoleona, Stelii
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Rozpoczyna się przebudowa ul. Kopernika

Rozpoczyna się przebudowa ul. Kopernika

Rozpoczynają się prace związane z modernizacją ulicy Kopernika w Wejherowie. Kompleksowa przebudowa ulicy wraz infrastrukturą podziemną, nowy asfalt, chodniki, przydrożna architektura w tym odtworzenie przydomowych ogródków, ogrodzenia i parking – tak będzie wyglądała ta ulica po zakończeniu prac. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na które miasto Wejherowo zdobyło dofinansowanie ze środków unijnych.

Inwestycja, której zakończenie planowane jest na koniec 2021 roku,  ma  kosztować 3,1 mln zł,  z czego udział miasta i środki unijne to 2,7 mln zł. Swój udział w tej inwestycji ma spółka PEWiK, które przebuduje na własny koszt swoją sieć – 202 tys. zł oraz Polska Spółka Gazownicza – 175 tys. zł.

Wykonawcą inwestycji jest firma Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella” z Niepoczołowic.

Ulica Kopernika to jedna z najstarszych ulic w Wejherowie; jest objęta opieką konserwatora zabytków. Jej wyjątkowość stanowią oryginalne, choć często wymagające remontu  stare kamienice. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt już kilka lat temu podjął decyzję o gruntownej modernizacji ulicy przy jednoczesnym zachowaniu niepowtarzalnego charakteru okolicy.

Zakres inwestycji

W ramach rewitalizacji, oprócz nawierzchni ulicy, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sanitarna  oraz sieć wodociągowa i gazowa. Wybudowane zostaną chodniki, zjazdy na posesję, a po jednej stronie ulicy przewidziano budowę zatoki parkingowej. Najważniejszym aspektem tej inwestycji - ze względu na historyczną przestrzeń tego miejsca - jest odtworzenie i zagospodarowanie przydomowych ogródków oraz ogrodzeń i schodów do budynków. Inwestycja obejmuje także wykonanie zieleni, małej architektury oraz oświetlenia ulicy.

Kopernika – ulica z klimatem

- Ulica Kopernika jest objęta opieką konserwatora zabytków, zależy nam zatem na przywróceniu klimatu ulicy z czasów jej powstania – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Wówczas każda kamienica miała przedogródek i każdy był ogrodzony pięknym ogrodzeniem. W ramach prac przywrócony zostanie dawny blask. Przeprowadzona rewitalizacja przyczyni się do polepszenia warunków życia mieszkańców, a przede wszystkim do podwyższenia poziomu estetyki tych nieruchomości i ich otoczenia.

 Zrewitalizowane podwórka i ogródki

- Bardzo cieszę się, że rozpoczyna się remont tej jednej z piękniejszej w Wejherowie ulic – mówi Rafał Szlas, radny Wejherowa. -  Mieszkańcy długo czekali na remont ul. Kopernika, która była często zalewana. Przy okazji tej inwestycji zrewitalizowane zostaną niektóre podwórka i ogródki przydomowe, co w sposób szczególny upiększy tę ulicę.


Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 08. Konwersja, Działanie: 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałanie: 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH