Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
sobota, 3.12.2022 r. imieniny:Hilarego, Franciszki, Ksawery
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ruszyła budowa dalszego odcinka ul. Staromłyńskiej

Ruszyła budowa dalszego odcinka ul. Staromłyńskiej

Od poniedziałku 14 listopada 2022 roku rozpoczęły się prace związane z budową ul. Staromłyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Wyczółkowskiego i Obrońców Wybrzeża do skrzyżowania z ul. Weteranów. Inwestycja podzielona jest na trzy etapy.

W ramach pierwszego etapu 1A dofinansowanego z Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonane zostaną roboty budowlane polegające na: budowie oświetleniaoraz kanalizacji deszczowej dostosowanej do docelowego układu drogowego oraz przebudowiesieci uzbrojenia terenu, które kolidują z planowaną budową drogi tj.:sieć wodociągowa, gazowa, ciepłownicza, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.Na skrzyżowaniu ul. Staromłyńskiej, ul. Wyczółkowskiego i ul. Obr. Wybrzeża wykonana zostanie tymczasowa jezdnia z płyt betonowych typu JOMB o średniej szerokości 5 metrów. Natomiast w miejscach istniejących zjazdów i dojść do posesji nawierzchnia zostanie utwardzona za pomocą kruszbetu. Obecna sytuacja finansowa Miasta Wejherowa powoduje, że na wykonanie nawierzchni docelowych i na budowę ronda, trzeba będzie poczekać.

kolejnych latach planowane jest wykonanie docelowego układu drogowego tj. ronda na skrzyżowaniu ul. Staromłyńskiej, ul. Wyczółkowskiego i ul. Obr. Wybrzeża oraz ścieżki rowerowej (w drugiej zabudowie mieszkalnej). Zostanie takżeprzebudowana ul. Staromłyńskaod ronda do ul. Weteranów. Ulica Staromłyńska zyska wtedy nową nawierzchnię, chodniki oraz ścieżkę rowerową.

Budowa kolejnych etapów ulicy Staromłyńskiej będzie prowadzona w oparciu o projekt wykonany przez Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania. Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o. o. Planowany koszt wykonania I etapu robót budowlanych zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi 1864683,47 zł brutto. Prace powinny być wykonane do końca kwietnia przyszłego roku.

Warto podkreślić, że inwestycja współfinansowana jest ze środków własnych Gminy Miasta Wejherowa w kwocie 694 146,62zł, ze środków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni w zakresie przebudowy sieci wodociągowej oraz przyłączenia istniejących przyłączy w kwocie 170,536, 85 zł, oraz z dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 000 000,00 zł.

Urząd Miejski w Wejherowie i ZUK sp. z o.o. Wejherowo - jako wykonawca robót, dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia podczas prowadzenia prac budowlanych w tym rejonie, jednak są one nieuniknione. Zakres prac jest rozległy i wiąże się z przejściowymi trudnościami. Liczymy na wyrozumiałość - budujemy dla mieszkańców!

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH