Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 21.03.2023 r. imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Sprawdzono przebieg ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego
Powrót

Sprawdzono przebieg ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego

Sprawdzono przebieg ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego

Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie została przeprowadzona ćwiczebna ewakuacja wszystkich osób znajdujących się w tym obiekcie.

Jak informuje kierujący akcją ćwiczebną sekretarz miasta Bogusław Suwara wszyscy sprawnie i bez zwłoki, opuścili budynek. Ewakuacja trwała 3,5 minuty. Ewakuowany został również Bank Milenium, który znajduje się w tym budynku. Wyprowadzono też klientów i petentów. Całość akcji przebiegła zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ewakuacja była zaskoczeniem dla wszystkich, również dla mieszkańców, którzy jako klienci pojawili się w urzędzie i w banku. Niektórzy wbrew informacji o zarządzonej ewakuacji próbowali wchodzić do obiektu. Tutaj swoją rolę dobrze wypełnili strażnicy miejscy informując o ewakuacji i zabraniając wchodzenia do wewnątrz. W pobliżu obiektu na chwilę wstrzymany został również ruch pojazdów. Ewakuowani pracownicy zgrupowali się przy Hotelu Marmułowski. Po rutynowym sprawdzeniu obecności i odwołaniu alarmu wszyscy powrócili na swoje stanowiska pracy.

Po zakończeniu ćwiczeń zebrał się miejski zespół zarządzania kryzysowego, na którym dokonano podsumowania akcji. Według oceny sekretarza miasta ewakuacja przebiegła dobrze. Jedyna mała uwaga dotyczyła nierównomiernego korzystania ze wszystkich wyjść ewakuacyjnych a także niewielkiej zwłoki dotyczącej pracowników banku, którzy dopiero po interwencji u dyrektora, przystąpili do ewakuacji.

- To były tylko ćwiczenia. Ćwiczmy i bądźmy na taką sytuację zawsze przygotowani. Obyśmy nigdy nie musieli uczestniczyć w realnym zagrożeniu - mówi Bogusław Suwara.

Podczas posiedzenia szef Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Fedoruk poinformował, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciel lub zarządca obiektów zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących stałymi jej użytkownikami, powinien co najmniej raz  na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Powinien też powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia zamierzonych działań. Omówił także podstawowe zasady obowiązujące podczas ewakuacji wynikające z przepisów przeciwpożarowych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH