Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 8.05.2021 r. imieniny: Kornela, Lizy, Stanisława
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Strażnicy miejscy dobrze współpracują z mieszkańcami
Powrót

Strażnicy miejscy dobrze współpracują z mieszkańcami

Strażnicy miejscy dobrze współpracują z mieszkańcami
Komendant Straży Miejskiej w Wejherowie, Zenon Hinca

Wejherowska Straż Miejska zaliczana jest do jednych z najlepiej zorganizowanych formacji porządkowych na terenie naszego województwa, a nawet w Polsce. Pełni służbę całodobowo dysponując systemem monitoringu wizyjnego i odpowiednim wyposażeniem. Dzięki obecności Straży Miejskiej Wejherowo jest na pewno dużo bezpieczniejsze. Na tę opinię zasłużyło dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami i Policją.

Potwierdzeniem wysokiej jakości pełnionej służby przez wejherowskich strażników jest fakt wpisania Straży Miejskiej z Wejherowa przez Wojewodę Pomorskiego z dniem 5 marca 2020 roku do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. A takim statusem mogą pochwalić się tylko Straże Miejskie w Łodzi i w Kielcach.

Działania wejherowskiej Straży wspomaga monitoring miejski, na który składa się 50 kamer obrotowych i 60 stałych oraz system alarmowy na Kalwarii Wejherowskiej złożony z 26 zestawów. W 2020 roku Straż Miejska liczyła 27 strażników i 3 pracowników cywilnych.

Komendant Straży Miejskiej w Wejherowie Zenon Hinca zapewnia, że współpraca wejherowskiej Straży Miejskiej z Policją i społeczeństwem układa się wzorcowo. Nie wyobraża sobie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej bez współpracy z policją i mieszkańcami miasta. 

Współpraca z Policją

-  Podejmujemy wspólnie z Policją różne działania m.in. w zakresie patrolowania miasta, monitoringu a także wymiany informacji. Policjanci z Wydziału Kryminalnego są u nas niemal codziennie. Przykładowo w ubiegłym roku przekazaliśmy Policji 192 materiały dowodowe np. w postaci nagrań z miejskiego monitoringu. W 2020 roku strażnicy i policjanci współpracowali ze sobą w 1329 przypadkach i odbyli wspólnie 267 patroli. – mówi Zenon Hinca.

Jak dodaje w ubiegłym roku strażnicy miejscy podjęli 21 990 interwencji, w tym 4 564 na zgłoszenie mieszkańców. Ujawnili 21 przestępstw i ujęli na gorącym uczynku i przekazali Policji 41 osób podejrzanych o dokonanie przestępstw lub wykroczeń. Zaś w okresie od 2 kwietnia do 31 grudnia w działaniach związanych z Covid-19 wzięło udział 2652 strażników podejmując 1062 interwencji,w trakcie których udzieli 805 pouczeń i 165 mandatów, a 78 skierowali do Sądu Rejonowego w Wejherowie (ponadto 14 spraw jest w toku czynności wyjaśniających).

Strażnicy brali też udział w takich akcjach prewencyjnych jak Bezpieczna droga do szkoły,  Bezpieczny Pieszy, Bezpieczne Ostatki, Pomagamy Bezdomnym oraz Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Brali też udział w rozdawaniu maseczek mieszkańcom.

Blisko z mieszkańcami

 - Bardzo dobrze układa nam się też współpraca ze społeczeństwem. Otrzymujemy mnóstwo sygnałów od mieszkańców o reakcję na różne zdarzenia np. o pomoc w sytuacji zagrożenia, prośby o interwencję a nawet przeprowadzanie kontroli prewencyjnych. Od nowego roku każdy strażnik musi wykazać się pracą w zakresie prewencji, szczególnie dzielnicowi, którzy oprócz czynności administracyjno-porządkowych, mają również obowiązek rozmawiać z mieszkańcami i znać ich problemy w danym rejonie miasta. – podkreśla Zenon Hinca.

Jak mówi komendant dzięki telefonom od mieszkańców Straż Miejska dowiaduje się o wielu zaobserwowanych w mieście zdarzeniach. Jedną z takich spraw są wizyty dzikich zwierząt na terenie Wejherowa, zwłaszcza dzików w Parku Miejskim, które ryjąc trawniki dokonują zniszczeń. Strażnicy często patrolują park i szybko reagują na sygnały o ich pojawieniu się płosząc niemile widzianych w parku gości. Jesienią naliczono 30. stałych bywalców, w tym dzików łaciatych. Od strony północnej miasta przychodzą daniele i białe sarny – albinosy (6 sztuk). Upatrzyły sobie okolice Biedronki w rejonie os. Kaszubskiego, gdzie mogą znaleźć resztki warzyw na śmietniku. Zaś od strony południowej w rejon cmentarza próbują wchodzić sarny, które zjadają kwiaty na grobach. A że Wejherowo otoczone jest lasami, to zwierzęta coraz śmielej wchodzą do miasta w poszukiwaniu pożywienia.

W systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego

Wojewoda Pomorski z dniem 5 marca 2020 roku wpisał wejherowską Straż Miejska do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Straż ma na swoim wyposażeniu defibrylator i profesjonalny zestaw do udzielania pierwszej pomocy mieszczący się w torbie ratownictwa medycznego, a 7 strażników miejskich posiada uprawnienia ratowników medycznych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH