Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 24.06.2024 r. imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Sukces Wejherowa

Sukces Wejherowa
Mapa inwestycji zrealizowanych w latach 2014-2022 i realizowanych obecnie

Prezentujemy mapę wszystkich inwestycji miejskich zrealizowanych w Wejherowie w latach 2014-2022 oraz zadania w trakcie realizacji. Pokazuje ona naprawdę dużą skalę i zakres zadań realizowanych na rzecz mieszkańców, które są widoczne w całym mieście. Jest to możliwe również dzięki zdobytym w tym okresie przez władze miasta dotacjom zewnętrznym w kwocie prawie 133 mln zł . To między innymi te pieniądze umożliwiają systematyczny rozwój Wejherowa i utrzymanie wysokiego tempa.

W maju b.r. informowaliśmy, że władze Wejherowa zdobyły prawie 133 mln zł różnego rodzaju dotacji na inwestycje miejskiej od 2014 roku, czyli w okresie realizacji kolejnego budżetu unijnego. To ogromna kwota stanowiąca równowartość mniej więcej trzech rocznych budżetów inwestycyjnych miasta. To pieniądze dla wszystkich mieszkańców, które służą rozwojowi Wejherowa. Około 90 mln zł, czyli 2/3 wartości wszystkich dotacji dotyczy inwestycji drogowych, gdyż są one priorytetem. Dziś prezentujemy w formie graficznej wszystkie zadania – nie tylko te finansowane ze środków zewnętrznych, ale  również ze  środków własnych miasta – zrealizowane w Wejherowie w latach 2014-2022 i będące w trakcie realizacji.

 - Inwestycje miejskie służą wszystkim mieszkańcom i mają na celu polepszenie ich życia. Skala realizowanych przez nas zadań jest naprawdę bardzo duża. Staramy się, aby była widoczna w całym mieście. Jest to możliwe dzięki zdobytym dotacjom zewnętrznym. To między innymi te pieniądze umożliwiają systematyczny rozwój Wejherowa i utrzymanie wysokiego tempa – podkreśla Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Znaczne kwoty pozyskane i wydatkowane na inwestycje pokazują wysiłek finansowy oraz organizacyjny podejmowany przez miasto, pomimo coraz większych trudności z którymi się spotkamy. Rozwój miasta to korzyści i powód do dumy dla mieszkańców. Wspólnie zmieniamy Wejherowo!

 - Kwota 132,6 mln zł obejmuje wartość wszystkich zawartych umów, promes i decyzji na dotacje inwestycyjne w latach 2014-2022.  W roku 2014 rozpoczęła się realizacja kolejnego budżetu unijnego, który już się kończy, dlatego wyliczenia obejmą właśnie ten okres. Należy podkreślić, że te prawie 133 mln zł to środki zewnętrzne pozyskane z Unii Europejskiej, jak również od rządu i z innych źródeł – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju - Dofinansowanie dotyczy kilkudziesięciu różnych zadań. Około 90 mln zł, czyli 2/3 wartości wszystkich dotacji dotyczy inwestycji drogowych, gdyż są one priorytetem. Pozyskane dotacje obejmują również zadania za zakresu mieszkań komunalnych, rewitalizacji Śródmieścia, wymiany starych pieców „kopciuchów” na nowe proekologiczne instalacje, termomodernizacji budynków, sportu, rekreacji, kultury i bezpieczeństwa.

Mapa inwestycji w załączniku.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy