Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Uczniowie „ósemki” integrowali się podczas Rajdu

Uczniowie „ósemki” integrowali się podczas Rajdu
Rajd Pieszy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

Historia cyrylicy, rozpoznawanie ziół i zbóż, budowa hotelu dla pszczół oraz nauka kroków ludowego tańca ukraińskiego – takie zadania wykonywali uczniowie wejherowskiej „ósemki” podczas Rajdu Pieszego „W dolinie cara Kruków”. Rajd to jeden z elementów Szkolnych Dni Integracji i przedsięwzięcia Tu chcę się uczyć” – projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły.

 

W Fabularyzowanym Rajdzie Pieszym „W dolinie cara Kruków”, ulicami Wejherowa i ścieżkami parku miejskiego wędrowało osiem dwunastoosobowych grup klas integracyjnych I-III z opiekunami. Na trasie rajdu rozgrywane były sceny, podczas których dzieci poznały historię cyrylicy i twórczość Anatolija Krywołapa – ukraińskiego malarza, nauczyły się rozpoznawać zioła i zboża, konstruowali hotel dla pszczół, stali się członkami orkiestry podczas wykonania wzruszającego utworu ukraińskiego.

Celem tego projektu była integracja dzieci, promocja zachowań prozdrowotnych, wdrażanie zasad bezpieczeństwa na drodze oraz poszerzenie wiedzy o Ukrainie. Na wejherowskim rynku uczniów odwiedził Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, który wspólnie z nimi uczył się kroków tańca ukraińskiego.

 

- Ze względu na aktualną sytuację społeczno – polityczną i wzrastającą liczbę uczniów pochodzenia ukraińskiego w naszej szkole, fabuła rajdu została oparta o baśń ukraińską, by w przystępny, odpowiedzialny sposób przybliżyć najmłodszym uczniom tradycję i kulturę naszych wschodnich sąsiadów - mówi Danuta Czernewska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie.

 

Organizacja Dni Tolerancji w Szkole Podstawowej nr 8 to jedno z zadań realizowanych ramach projektu testowania Modelu Dostępnej Szkoły - Obszar Edukacyjno Społeczny – Wdrożenie standardu budowania relacji rówieśniczych. Rajd nie był jedynym wydarzeniem wchodzącym w skład Dni Integracji. Wśród nich znalazł się widowiskowy mecz, w którym uczniowie zmierzyli się z samorządowcami i swoimi nauczycielami.

 

Natomiast z okazji dnia dziecka grupa uczniów klas integracyjnych I-III i uczestnicy zajęć świetlicowych uczestniczyli w wyjątkowej inicjatywie - wspólnym „drugim śniadaniu”. Wspólny posiłek był okazją do budowania więzi, nawiązywania relacji rówieśniczych, pełniejszej integracji, jak też wzmacniania właściwych nawyków żywieniowych.

Po posiłku był czas na kontakt ze sztuką. Dzieci wzięły udział w Teatrze KAMISHIBAI. który był okazją do nabywania ogłady i kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką. Jak podkreślają nauczyciele, takie zajęcia wpływają na wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów i rozwija postawy społeczne. Po spektaklu zaproponowano dzieciom gry i zabawy integracyjne, do czego wykorzystano chustę animacyjną, zakupioną również w ramach Projektu – „Dostępnej Szkoły”, która nie tylko ułatwia wzajemne poznanie i integrację grupy, ale też pobudza wyobraźnię, rozwija dziecięcą kreatywność.

Wspólne II śniadanie jak i pozostałe wydarzenia okazały się koncepcją, która powinna wpisać się w ideę dobrych praktyk projektu „Dostępnej Szkoły”

 

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy