Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 24.10.2021 r. imieniny: Arety, Marty, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Unijna dotacja na remonty w ramach rewitalizacji

Unijna dotacja na remonty w ramach rewitalizacji

W wejherowskim ratuszu prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał umowy z 25. wspólnotami mieszkaniowymi, Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz partnerem społecznym, którym jest Spółdzielnia Socjalna „Dobrodziejki”, na podstawie których otrzymają one dofinansowanie  na remonty m.in. elewacji, dachów, podwórek w ramach partnerskiego projektu rewitalizacyjnego „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.

Jak powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, unijne dotacje na remonty mają na celu wsparcie właścicieli budynków w ścisłym centrum miasta w remontach podwórek, elewacji i innych części wspólnych w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych. W uroczystym podpisaniu umów wzięli udział: Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa oraz Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik Wejherowa.

- Na wizerunek miasta, na jego postrzeganie przez własnych mieszkańców i przebywających turystów, wpływa wiele elementów – mówi Krzysztof Hildebrandt. - Jednym z nich jest bez wątpienia wrażenie, jakie odnosi się oglądając budynki i ich otoczenie. W Wejherowie, zwłaszcza w ścisłym centrum, mamy wiele budynków, które mają kilkadziesiąt lat i są w sferze zainteresowania, jako atrakcje architektoniczne. Warto też zwrócić uwagę na konieczność przeprowadzenia niezbędnych remontów, w szczególności ocieplenia budynków czy zagospodarowania podwórek. Dzięki wspólnym wysiłkom, uczynimy nasze miasto piękniejszym, a mieszkańcom kamienic zapewnimy wyższy standard życia. Część wspólnot podjęła już ten wysiłek w ciągu ostatnich lat – efekt jest widoczny, a doświadczenia zachęcające. Środki unijne wykorzystaliśmy już na rewitalizację Kalwarii Wejherowskiej, Parku, ulicy Wałowej z przylegającymi do niej ulicami. Teraz przygotowujemy się do nowego rozdania środków unijnych, które tym razem skierowane są do mieszkańców na rewitalizację terenów zdegradowanych i to w ścisłym centrum miasta. Podczas ostatnio przeprowadzonego naboru zostało złożonych 31 ofert, spośród których zostali wybrani partnerzy projektu. Wpłynęło 25 ofert od Wspólnot Mieszkaniowych i 6 ofert od Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej m.in. na remonty części wspólnych oraz zagospodarowanie podwórek, a także jedna oferta od partnera społecznego Spółdzielni Socjalnej „Dobrodziejki” na realizację działań w ramach Klubu Integracji Społecznej „Śródmieście”. Rada Miasta zabezpieczyła środki na realizację ww. projektu unijnego, jako wkład własny. Dziękuję za Państwa aktywność i zaangażowanie w dbałość o swoje otoczenie.

Jak powiedziała Marzena Lewandowska ze wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dworcowej i Sobieskiego, dotacja pozwoli na remont jednego z budynków.

- W ubiegłym roku wyremontowaliśmy tylko budynek przy ul. Dworcowej – mówi Marzena Lewandowska. – Dzięki tej dotacji, uda się wyremontować także budynek przy ul. Sobieskiego. Jest to stuletni dom, wymagający remontu, dzięki któremu odzyska dany urok.

Wejherowska Spółdzielnia Socjalna „Dobrodziejki" to partner społeczny projektu. Jak mówi Joanna Itrich, spółdzielnia prowadzi prywatne usługi opiekuńcze u osób starszych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.

- Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa – dodaje Joanna Itrich, prezes Wejherowskiej Spółdzielni Socjalnej „Dobrodziejki". - Planowane jest poszerzenie naszej działalności poprzez np. aktywizację wejherowian. Przed nami wiele pracy i wyzwań, lecz nie brakuje nam zapału.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH