Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-2°
sobota, 3.12.2022 r. imieniny:Hilarego, Franciszki, Ksawery
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Unijne oraz miejskie wsparcie remontu zabytkowej kamienicy
Powrót

Unijne oraz miejskie wsparcie remontu zabytkowej kamienicy

Unijne oraz miejskie wsparcie remontu zabytkowej kamienicy
Budynek przy ul. Hallera

Zakończył się kompleksowy remont zabytkowej kamienicy przy ul. Hallera 19 w Wejherowie. To kolejny budynek w mieście, który został wyremontowany w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.

W ramach inwestycji wykonana została izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych, remont dachu, docieplenie i remont elewacji budynku, remont klatki schodowej oraz zagospodarowanie podwórka tej nieruchomości.

- To jeden z tych budynków, przy ul. Hallera – ulicy wyjątkowej ze względu na zabytkową architekturę, który potrzebował dużej ingerencji w infrastrukturę techniczną, czyli w elewację, okna, ale także w klatki schodowe czy też zagospodarowanie podwórka – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – W związku z tym, że wspólnota nie zdołałaby przeznaczyć środków w takiej wysokości na remont, wzięła udział w konkursie na partnerów do udziału w realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Jak się okazało, po wykonaniu projektu i złożeniu ofert, także te środki nie wystarczyłyby na remont, w związku z tym, miasto zdecydowało się niedobór pokryć z budżetu miasta i udało się tę inwestycję zrealizować. Jest to przykład wspaniałego połączenia różnych środków finansowych, które pozwoliły zachować wartość historyczną obiektu. Mamy zupełnie nową kamienicę, w której mieszkańcom będzie mieszkało się komfortowo.

Administratorem kamienicy przy ul. Hallera 19 jest Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

- Zakres prac był bardzo szeroki, całkowity koszt zadania wyniósł prawie 740 tys. zł, w tym dofinansowanie unijne w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” - 151 tys. zł, wkład własny wspólnoty mieszkaniowej to ok. 362 tys. zł oraz dotacja z Urzędu Miejskiego w Wejherowie w wysokości 226 tys. zł – mówi Maciej Bacia, prezes Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Wykonawcą była firma SEBALX Jerzy Pranga z Luzina. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” oraz ze środków Miasta Wejherowa.

Budynek przed remontem

Budynek po remoncie


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH