Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
sobota, 3.12.2022 r. imieniny:Hilarego, Franciszki, Ksawery
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul. Gryfa Pomorskiego i Necla
Powrót

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul. Gryfa Pomorskiego i Necla

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul. Gryfa Pomorskiego i Necla

W drugiej połowie września rozpoczną się prace budowlane związane z budową ul. Gryfa Pomorskiego i Necla. W związku z rozpoczęciem inwestycji nastąpią utrudnienia w  ru­chu, chociaż prace będą prowadzone etapami, aby komunikacja w tym rejonie odbywała się sprawnie. Prosimy o zacho­wanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych robót. W wejherowskim Ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań do tej inwestycji.

W spotkaniu z Beatą Rutkiewicz, zastępcą prezydenta ds. Rozwoju Miasta uczestniczyli m.in. radni z dzielnicy Śmiechowo, którzy zabiegali o realizację tej inwestycji: Jacek Gafka, Henryk Kanczkowski, Mariusz Łupina i Tomir Ponka. Spotkanie poświęcone było ostatnim przygotowaniomdo budowy ulicy Gryfa Pomorskiego i Necla. Radni deklarowali również swoją pomoc podczas prac m.in. w kontaktach z mieszkańcami.

Harmonogram prac

Jak informuje wykonawca Firma budowlano-drogowa MTM S.A., po rozbiórce istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Necla prowadzone będą prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Na odcinku ul. Necla - od ronda z ul. Chmielewskiego do ul. Staffa - zostanie wprowadzone zwężenie jezdni do połowy szerokości i ruch wahadłowy obecną lewą połową jezdni. Na pozostałym odcinku ul. Necla projektowana kanalizacja deszczowa przebiega na lewej połowie istniejącej jezdni, dlatego  stosownie do jej przebiegu zostanie wprowadzone zawężenie jezdni przeznaczonej dla ruchu.

Badania archeologiczne

Roboty budowlane muszą zostać poprzedzone badaniami archeologicznymi. Wykonane one zostaną na ul. Necla - od ul. Trepczyka do ul. Patoka oraz na ul. Gryfa Pomorskiego - od ul. Dzięcielskiego do ul. Orzeszkowej. Ich rozpoczęcie będzie możliwe po dopełnieniu formalności tj. po wydaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych. Trudno w tej chwili określić zakres robót budowlanych jakie Wykonawca wykona w 2020 roku, z powodu badań archeologicznych. Nie wiadomo, ile czasu będą trwały, czy archeolodzy natrafią na cenne znaleziska a pogoda jesienno-zimowa nie sprzyja realizacji badań.

Kompleksowa przebudowa – wykonawca liczy na wyrozumiałość

Urząd Miejski w Wejherowie i wykonawca robót - Firma budowlano-drogowa MTM S.A dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia podczas prowadzenia prac budowlanych w tym rejonie, jednak są one nieuniknio­ne. Wykonawca będzie informował z wyprzedzeniem o planowanych zmianach w organizacji ruchu i niedogodnościach z dojazdem do posesji. Kompleksowa przebudowa tych ulic i uzbrojenia podziemnego oraz przepustów pod ulicami będzie powodowała znaczne utrudnienia dla ruchu pieszego i samochodowego. Liczymy na wyrozumiałość - budujemy dla mieszkańców!

 

Inwestycja, której zakończenie zaplanowano w 2023 r. ma kosztować ponad 10,9 mln zł. Władze miasta pozyskały na inwestycję 4,3 mln zł dofinansowania ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W kosztach realizacji zadania kwotą 1,8 mln zł partycypuje również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, które zapłaci za wykonaną sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Natomiast Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ze środków własnych wykona przebudowę sieci ciepłowniczej na odcinku ul. Gryfa Pomorskiego.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH