Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

W Wejherowie powstanie nowy budynek Sądu

W Wejherowie powstanie nowy budynek Sądu

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki spotkał się w wejherowskim ratuszu z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem. Wspólnie z Ewą Kruk - prezesem Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz Marianem Pieńczewskim – dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku  rozmawiali o budowie nowego budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, który ma powstać w rejonie ulic Reformatów i Wniebowstąpienia. Minister był pełen uznania dla planowanej  inwestycji.   

13 lutego 2014 r., podpisano porozumienie - list intencyjny pomiędzy prezydentem Wejherowa, prezesem Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, w sprawie przekazania terenu miejskiego w rejonie ulic Wniebowstąpienia i Reformatów Sądowi Rejonowemu w Wejherowie pod przyszłą budowę nowego budynku Sądu. Prezydent  w wyniku długotrwałych wspólnych prac nad lokalizacją nowej siedziby Sądu, uzgodnił warunki oraz treść porozumienia.

Minister Marek Biernacki wizytował Sąd Rejonowy i jak powiedział, przekonał się jak bardzo konieczna jest budowa nowego budynku Sądu.

- W tej chwili wejherowski Sąd ma cztery siedziby, pracownicy pracują w trudnych warunkach, a zatem nie trzeba nikogo przekonywać do budowy nowej siedziby – mówi Marek Biernacki. – Obywatel musi czuć, że sąd jest dla niego, a tutaj musi wędrować między odległymi od siebie budynkami. Cieszę się, że w Wejherowie powstanie nowoczesny budynek wymiaru sprawiedliwości. Jestem także pod wrażeniem działań prezydenta Hildebrandta, który rozumiejąc potrzeby mieszkańców w krótkim czasie doszedł do porozumienia z przedstawicielami wejherowskiego i gdańskiego sądu. 

Jak powiedział  prezydent Krzysztof Hildebrandt, przygotowanie porozumienia i koncepcji  to efekt trzymiesięcznej pracy.

- Taka dyskusja nie powinna trwać długo, bo jeżeli jesteśmy przekonani do inwestycji to powinniśmy szybko ją realizować – mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Dzisiaj etap przygotowania dokumentacji jest dłuższy, niż sama budowa. Dla mieszkańców Wejherowa ważną rzeczą jest polepszenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, co wiąże się w pierwszej kolejności z zapewnieniem właściwych warunków lokalowych Sądowi Rejonowemu w Wejherowie. Dlatego miasto przekazuje Sądowi nieruchomość, która może być przeznaczona pod budowę nowej siedziby Sądu. Część wybudowanego budynku miasto chce przeznaczyć na cele pozasądowe nie kolidujące z działalnością sądu i powagą wymiaru sprawiedliwości.

Konieczność budowy nowego budynku Sądu potwierdziła Ewa Kruk - prezes Sądu Apelacyjnego w Wejherowie.

- Potrzeby lokalowe sądu są ogromne, a prezydent Wejherowa otwarcie podszedł do budowy nowej siedziby – mówi Ewa Kruk, prezes Sądu Apelacyjnego w Wejherowie. – Fakt ten cieszy tym bardziej, że projekt zaaprobował minister sprawiedliwości. Budowa nowej siedziby niewątpliwie usprawni pracę Sądu i zwiększy jego dostępność dla mieszkańców.

Inicjatywa rozwoju sądownictwa w Wejherowie jest tym bardziej ważne, że ostatnio przez Polskę przetoczyła się dyskusja na temat likwidacji części sądów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, jak np. pobliskim Lęborku. Niewątpliwie Wejherowianie skorzystają na lepszym dostępie do instytucji publicznych, zwiększy się także ranga miasta w regionie.

Koncepcja

Poniżej przedstawiamy koncepcję przestrzenno-architektoniczną zagospodarowania Centrum Biznesowego w kwartale ulic 12-ego Marca, Wniebowstąpienia i Reformatów w Wejherowie.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy