Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 23.10.2021 r. imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Wejherowo dba o swoje zabytki – kolejna dotacja na remont
Powrót

Wejherowo dba o swoje zabytki – kolejna dotacja na remont

Wejherowo dba o swoje zabytki – kolejna dotacja na remont
ul. Hallera

Wejherowscy radni, podczas czerwcowej sesji, przyznali dotację w wysokości 226 tys. zł na sfinansowanie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hallera 19. Miasto Wejherowo od czternastu lat konsekwentnie finansowo wspiera renowację zabytkowych obiektów.

W kamienicy przy ul. Hallera 19 wykonane zostaną kompleksowe prace remontowe – izolacja budynku, remont elewacji i dachu. Prace te są niezbędne dla utrzymania budynku w należytym stanie technicznym. W połączeniu z innymi pracami zaplanowanymi przez Wspólnotę Mieszkaniową – wykonanie remontu klatki schodowej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, przyczynią się do podkreślenia walorów historycznej zabudowy ul. Hallera.

Kamienice, obiekty sakralne i użyteczności publicznej dzięki miejskim dotacjom nie tylko odzyskują dawny blask, ale poprawia się ich stan techniczny. Dotychczas miasto wsparło ponad 70. wejherowskich obiektów zabytkowych, na co przekazało kwotę ponad 5,6 mln zł. Zostały pozyskane również dotacje unijne.

- Dbałość o zabytki to ważny kierunek naszych działań – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Renowacją objęte są zabytki należące do miasta, jak choćby Kalwaria Wejherowska w latach 2006-2008 za ponad 14 mln zł dzięki pozyskanej dotacji unijnej. Jednym z działań jest również wsparcie finansowe prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych obiektów, których miasto nie jest właścicielem. W tym roku miasto przekazało - w ramach posiadanych środków – kolejne dotacje. Chciałbym przy tej okazji  podziękować wszystkim właścicielom nieruchomości objętych ochroną konserwatorską za dbałość o swoje obiekty. Właściciele, oprócz istotnego wkładu finansowego z miasta, muszą uzyskać decyzje konserwatorskie pozwalające na realizacje, zadbać o wkład własny finansowy oraz wybrać wykonawcę, który zapewni wysoki standard wykonania prac budowlanych pod nadzorem konserwatorskim.

 

Renowacja ponad 70. budynków

Wejherowskie zabytki już od czternastu lat mogą liczyć na pomoc miasta w przeprowadzeniu remontów. Od 2007 r. Wejherowo przekazało na  dofinansowanie remontów i  prac konserwatorsko-restauracyjnych w zabytkach ponad 5,6 mln zł.  Do tej pory prace wykonano w ponad 70. budynkach (wspólnotach mieszkaniowych, budynkach prywatnych i obiektach sakralnych).

– Każdy obiekt zabytkowy odznacza się szczególnymi walorami architektonicznymi lub historycznymi, o które trzeba wyjątkowo dbać - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa - Posiadanie zabytku to dla właścicieli obiektu, oprócz prestiżu, również odpowiedzialność za utrzymanie go w jak najlepszym stanie i zachowanie jego autentyzmu. W trosce o poprawę stanu technicznego i wyglądu tych zabytków, każdego roku przeznaczamy określoną kwotę na ten cel.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH