Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 16.06.2024 r. imieniny: Aliny, Anety, Benona
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wejherowo w 2023 roku w obiektywie

Wejherowo w 2023 roku w obiektywie

Miniony rok, mimo trudności, był dla Wejherowa czasem dużych i strategicznych inwestycji. Oddane do użytku Wodne Ogrody, realizacja kluczowych inwestycji drogowych, program rewitalizacji, projekty edukacyjne i proekologiczne, a także wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych – tak wyglądał 2023 rok w Wejherowie. W ubiegłym roku na inwestycje wydatkowaliśmy największą w historii miasta kwotę 75 mln zł.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa

W 2023 roku kontynuowaliśmy urzeczywistnianie wizji Wejherowa, jako miasta atrakcyjnego i przyjaznego dla mieszkańców, którą od wielu systematycznie wprowadzamy w życie. Na strategię rozwoju Wejherowa składa się szereg inwestycji oddawanych do użytku każdego roku oraz innych działań, które wpisują się w długofalowe projekty i zamierzenia. W minionym roku nastąpiła kulminacja wielkich, strategicznych i kosztownych inwestycji, które znacząco zmieniają Wejherowo i rozwiązują problemy na przyszłość. Na inwestycje w 2023 roku wydaliśmy rekordowe 75 milionów złotych, w porównaniu z 2022 rokiem to wzrost o ponad 23 procent. Znaczna cześć wydatków w minionym roku, bo ponad 26 milionów zł, została sfinansowana z dotacji, które pozyskaliśmy.

Naszym priorytetem od lat są inwestycje drogowe, w 2023 roku wydaliśmy na nie 55 procent środków, czyli na podobnym procentowym poziomie jak w 2022 roku. Podkreślić też należy oddanie do użytku zespołu basenów Wodne Ogrody, które zostały dobrze przyjęte przez mieszkańców. Wkrótce zakończymy budowę budynku komunalnego na 78 mieszkań. Kontynuujemy Rewitalizację Śródmieścia Wejherowa, akcję „KLIMATycznie w Wejherowie” wdrażającą różnorodne proekologiczne rozwiązania oraz program korzyści dla wejherowian Wejherowska Karta Mieszkańca. Co ważne, wszystkie te działania są blisko mieszkańców. W 2023 roku wejherowianie uczestniczyli też w wielu wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Możemy kolejny raz powiedzieć, że w tych bardzo trudnych warunkach wspólnie daliśmy radę i nasze miasto pięknieje, sukcesywnie poprawiają się warunki życia i komfort zamieszkania.

 

Przypominamy najważniejsze inwestycje i wydarzenia minionego roku

 

Inwestycje zrealizowane

Zespół otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”

PRZED

PO

Budowa ulic Gryfa Pomorskiego i Necla

Park Kaszubski

PRZED

PO

Przebudowa ul. Zamkowej i budowa parkingu przy Parku Miejskim

PRZED

PO

Aleja Wzgórz Morenowych – nowe połączenie drogowe pomiędzy ulicami Strzelecką – Sucharskiego

Rondo na ul. Sucharskiego

PRZED

PO

Rondo na ul. Sobieskiego

Projekt "Dostępna Szkoła" realizowany w dwóch wejherowskich szkołach - SP nr 8 i SP nr 11

Rewitalizacja podwórka Kalwaryjska 2A

PRZED

PO

Rewitalizacja podwórka Klasztorna 2 i 4 

 

W trakcie realizacji

Węzeł Śmiechowo (Zryw) – II etap, powstał m.in. wiadukt pod drogą wojewódzką (dawną drogą krajową nr 6)

Remont drogi na Osiedlu Sikorski w ramach inwestycji Węzeł Śmiechowo (Zryw)

PRZED

PO


Budowa budynku komunalnego przy ul. Łęgowskiego

Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda w ul. Sobieskiego

Przebudowa ul. Budowlanych i budowa nowego odcinka ul. Karnowskiego, który połączy istniejącą ulicę Budowlanych z rondem na ul. Przemysłowej i z drogą wojewódzką (byłą krajową „6”) obok Urzędu Pracy – w ramach północno-zachodniego połączenia drogowego.

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ofiar Piaśnicy wraz z kładką nad rzeką Reda

Przebudowa ul. Niskiej

 

Wydarzenia kulturalno-rekreacyjno-sportowe

10-lecie Filharmonii Kaszubskiej

30-lecie reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego-otwarcie strzelnicy

150 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie

Akcja Lato

Dzień Jakuba - Nagrody Prezydenta Miasta

Dzień Jakuba – świętowaliśmy 380. rocznicę powstania miasta

Jarmark Wejherowski odbył się po raz 10.

Koncerty Letnie w Parku

Laureaci konkursu na najpiękniejszy balkon i ogród w mieście

Misterium Męki Pańskiej

Narodowe Czytanie 2023

Pchli Targ

Piknik Przyrodniczy w Parku Miejskim

Retro Potańcówka

Rowerowy Maj

Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego

Warsztaty musicalowe w WCK

Wejher Cross Games

Wejherowo Biega

Wejherowska Karta Mieszkańca ma 2 lata

Wejherowska Noc Muzeów

Galeria Wejherowskie Klamoty

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy