Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 26.05.2024 r. imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wejherowo w gronie Liderów Edukacji

Wejherowo w gronie Liderów Edukacji
Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji

Wejherowo zostało uhonorowane aż czterema nagrodami w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. - Sukcesu nie osiąga się w pojedynkę, a dzięki współpracy, dlatego chciałbym podziękować dyrektorom naszych placówek oświatowych, wszystkim pracownikom szkół i Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych, ale również rodzicom i całej społeczności szkolnej - podkreśla Arkadiusz Kraszkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa.

 

Organizatorem konkursu i programu, w którym wzięło łącznie 163 samorządów z całej Polski, była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Komisja Certyfikacyjna, składająca się z ekspertów reprezentujących środowisko akademickie, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie edukacji, przyznała Gminie Miasta Wejherowa Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”.

W uzasadnieniu do nagrody czytamy: „Gmina Miasta Wejherowa może być wzorem dla innych wielkościowo (a także większych gmin województwa pomorskiego) jak efektywnie i długofalowo inwestować w edukację dzieci i młodzieży, wychodząc z założenia, iż podstawa nauczania zdobyta w przedszkolu, szkole podstawowej i w innych ośrodkach proedukacyjnych będzie procentować w przyszłości. (...) Gmina Miasta Wejherowa jest liderem wśród JST odnośnie inwestycji infrastrukturalnych mających systemowo podnosić jakość edukacji w szkołach i przedszkolach.”

 

Ponadto Wejherowo otrzymało Wyróżnienie Nadzwyczajne „Primus” za najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez recenzentów, co potwierdza, że Wejherowo jest liderem na tle innych podmiotów samorządowych w Polsce wdrażającym innowacyjne rozwiązania w obszarze edukacji.

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt został uhonorowany Medalem Edukacyjnym „Samorządowiec 30-lecia” znajdując się tym samym w gronie dziewięciu włodarzy w kraju o najwybitniejszych osiągnięciach w dziedzinie zarządzania oświatą. Komisja doceniła wieloletnie działania Prezydenta na rzecz środowiska edukacyjnego, realizację inicjatyw prospołecznych, wieloobszarową edukację, także historyczno-środowiskową.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy otrzymała Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości, jako jedna z 20 najlepszych szkół i placówek w Polsce wyróżniających się najwyższą jakością edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz znaczącymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Nagrody podczas gali, która odbyła się w nowej Sali koncertowej Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie, odebrali: Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Danuta Czernewska oraz Główny Księgowy Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych Stanisława Okrój.

- Bardzo się cieszę że komisja, w której zasiadają profesorowie - wybitni eksperci w dziedzinie edukacji, dokonując audytu wielu organów prowadzących szkoły w całym kraju, uznała, iż Wejherowo reprezentuje wysoki poziom zarządzania oświatą i wdraża nowatorskie, innowacyjne działania w tym zakresie – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa i podkreśla:

- Wyróżnienia Nadzwyczajne „Primus” otrzymało jedynie sześć samorządów w Polsce, co stawia nasze miasto w ścisłej czołówce samorządów. Sukcesu nie osiąga się w pojedynkę, a dzięki współpracy, dlatego chciałbym podziękować dyrektorom naszych placówek oświatowych, wszystkim pracownikom szkół i Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych, ale również rodzicom i całej społeczności szkolnej.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy