Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
12°
niedziela, 24.09.2023 r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Wejherowska Ekofabryka z tytułem „Modernizacja Roku 2021”
Powrót

Wejherowska Ekofabryka z tytułem „Modernizacja Roku 2021”

Wejherowska Ekofabryka z tytułem „Modernizacja Roku 2021”

Miasto Wejherowo i Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Wejherowie w ogólnopolskim konkursie otrzymały tytuł „Modernizacja Roku 2021 i Budowa XXI wieku” w kategorii Ochrona Środowiska za budowę Ekofabryki w Wejherowie. Ekofabryka pełni funkcję Centrum Edukacji Ekologicznej będąc także nowoczesnym punktem selektywnej zbiórki odpadów.

Nagrody odebrali podczas uroczystej gali, która odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie, Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz - zastępcy prezydenta Wejherowa, Andrzej Gorczycki – prezes ZUK i Anna Lewandowska – skarbnik Wejherowa.

Ponad 500 zgłoszonych obiektów
Do 26. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2018 i Budowa XXI wieku" zgłoszono 510 realizacji, a wejherowska Ekofabryka znalazła się wśród 75. finałowych obiektów tego konkursu. To kolejna w ostatnich latach nagroda dla Wejherowa za zrealizowane inwestycje miejskie.

- Coraz większa liczba nadsyłanych zgłoszeń świadczy to o tym, jak korzystnie zmienia się nasze otoczenie, wzrasta troska o to co stanowi niezbywalną wartość naszego narodu i udowadnia nasz wkład w rozwój cywilizacji - mówi Roman Pikuła, komisarz konkursu, prezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.

Doceniane wejherowskie inwestycje

- Nagrody w ogólnopolskim konkursie, świadczą o tym, że różne inwestycje w Wejherowie są doceniane przez niezależnych jurorów - specjalistów w swoich dziedzinach  – podkreśla Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa.

- Założeniem powstającej Ekofabryki było to, aby większą część odpadów przywrócić do powtórnego życia – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta ds. ekonomiczno-społecznych. - Mam nadzieję, że mieszkańcy są zadowoleni i korzystają z tej możliwości. Liczymy, że edukacja prowadzona w tym obiekcie, a realizowana poprzez warsztaty, spotkania i konferencje, daje już wymierne efekty
i powoduje, że odpadów, które znajdą się na składowisku będzie znacznie mniej. 

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta, Ekofabryka
i projekt mają usprawnić selektywną zbiórkę odpadów, zachęcić mieszkańców do powtórnego wykorzystania przedmiotów, a przede wszystkim zwiększyć wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami oraz rozwijać postawy proekologiczne. 

Kompleksowy system gospodarki odpadami

Pomysł powstania EkoFabryki czyli budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Wejherowa powstał w 2015 r., a już w 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Jego autorem był ówczesny prezes ZUK Roman Czerwiński.

- EkoFabryka powstała w miejscu starego, zabytkowego, ale pozostającego w ruinie budynku, który został całkowicie odnowiony i przywrócony do ponownej świetności – mówi Andrzej Gorczycki, prezes ZUK. - Niektóre cegły fabryki pochodzą z czasów tartaku, jak również udało się odnowić i zabezpieczyć niektóre drewniane krokwie. Reszta to współczesne rozwiązania. EkoFabryka to miejsce, w którym znajduje się składownia niepotrzebnych rzeczy, których ludzie już nie potrzebują, a które można przywrócić do do użytkowania. Poprzez prowadzenie centrum edukacyjnego, staramy się zwiększać świadomość mieszkańców na temat zapobiegania powstawania odpadów, sposobów segregacji odpadów i procesów odzysku odpadów.

Ekofabryka - Centrum Edukacji Ekologicznej

Nowoczesna EkoFabryka powstała na terenie dawnych zakładów drzewnych w Wejherowie, w dzielnicy Przemysłowej, w rejonie ul. Fabrycznej i Ekologicznej. Na powierzchni ok.2 ha znajduje się m.in. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), strefa recyklingu gruzu, myjnia do pojemników i pojazdów, a w budynku zaadaptowanym w hali dawnej fabryki drzewnej – biblioteka z odzysku, skład rzeczy używanych, strefa recyklingu i upcyklingu, warsztaty do naprawy przedmiotów i sprzętów, Centrum Edukacyjne oraz Biuro Obsługi Klienta. Centrum otwarte jest dla każdego, kto interesuje się ekologią, recyklingiem, odnawianiem przedmiotów, naprawą sprzętów i stylem życia zero waste, czyli zero marnowania. Inwestorem był Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., którego właścicielem jest miasto Wejherowo. Dodajmy, że projekt dotyczący powstania EkoFabryki składa się z dwóch części. Pierwsza to właśnie oficjalnie otwarte obiekty w dzielnicy Przemysłowej, druga część to powstałe w 2021 roku na terenie Wejherowa podziemne gniazda - punkty zbiórki odpadów.  

Patronat ministerialny i naukowy

Ogólnopolski Otwarty Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” odbywa się pod patronatem m.in. Ministra Infrastruktury, Rozwoju i Technologii, Klimatu i Środowiska, Sportu i Turystyki, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Marszałków województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Lubelskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Zachodniopomorskiego; Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Izby Architektów RP, Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Polskiej Izby Budownictwa, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Biegłych Sądowych, Warszawskiej Izby Gospodarczej, Związku Miast Polskich.

Patronat naukowy objęły Politechniki: Białostocka, Bydgoska, Częstochowska, Gdańska, Koszalińska, Krakowska, Łódzka, Rzeszowska, Śląska, Świętokrzyska, Wrocławska; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Naukowy IBOA w Warszawie.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH