Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 25.02.2024 r. imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wielkogabaryty – zmiany

Wielkogabaryty – zmiany

Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 r. zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wejherowa – m.in. w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, polegające na ograniczeniu frakcji odpadów wielkogabarytowych, bezpośrednio odbieranych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości "mieszanych".

Zgodnie z nową regulacją, mieszkańcy nie mogą w ramach wystawki odpadów wielkogabarytowych, przekazać do odbioru m.in: zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz opon.

Wymienione rodzaje odpadów mieszkańcy są zobowiązani we własnym zakresie przekazać do PSZOK i PZON (punkty zlokalizowane są przy ul. Ekologicznej 7 w Wejherowie) lub w przypadku sprzętu RTV i AGD podmiotom przyjmującym ten sprzęt po dokonaniu zgłoszenia pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Zwiększono limit ilości przekazywanych do PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych - do 500 kg/rok/lokal – (dotychczas było to 160  kg/rok/lokal).

Do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych na terenie nieruchomości dopuszcza się stosowanie pojemników w postaci metalowych kontenerów oraz torby typu „Big-Bag”, wyposażone w uchwyty transportowe, wykonane z tkaniny o dużej wytrzymałości, w które mieszkańcy zaopatrują się we własnym zakresie.Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy