Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wspólnie stwórzmy Mobilną Metropolię

Wspólnie stwórzmy Mobilną Metropolię

Jak sprawnie przemieszczać się po Metropolii? Co zrobić by codzienne podróże były szybsze, komfortowe, ale też przyjazne środowisku? Masz pomysł jak usprawnić transport? Weź udział w konsultacjach społecznych. Rusza drugi etap spotkań prowadzonych w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności (SUMP), który obejmie cały Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS).

Od 6 do 24 marca odbędzie się dziewięć spotkań konsultacyjnych. Każdy może wziąć udział, bez konieczności wcześniejszego zapisywania się. Spotkania będą obywać się on-line. Konsultacje dla mieszkańców powiatu wejherowskiego odbędą się 23 marca. Więcej informacji: https://www.metropoliagdansk.pl/sump. 

SUMP dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

SUMP dla metropolii jest realizowany przy współpracy 51 gmin i miast oraz 8 powiatów z Obszaru Metropolitalnego. W pracach biorą udział eksperci z zakresu transportu, mobilności, bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawiciele świata nauki oraz samorządów zrzeszonych w OMGGS. Duży nacisk położony jest na zaangażowanie mieszkańców jako przyszłych i obecnych uczestników ruchu. Na zlecenie Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot SUMP jest przygotowywany przez konsorcjum firm A2P2 architecture&planning, Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej.

Co to jest SUMP?

Głównymi celami SUMP są: redukcja szkodliwych emisji, jakie są powodowane przez transport oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępności transportu zbiorowego. Dzięki temu nasze miejsca zamieszkania będą przyjazne i bezpieczne, a negatywne skutki zmian klimatu mniej uciążliwe. SUMP to także dokument, w którym znajdziemy informacje, gdzie powinien być wspierany transport pieszy, a gdzie rowerowy i samochodowy. Plan łączy wszystkie dostępne środki transportu, ale zawsze duży nacisk będzie położony na ochronę środowiska i zdrowie mieszkańców. Ideą projektu jest zapewnienie równego, sprawiedliwego dostępu mieszkańców do wszystkich obszarów miast, gmin i powiatów, niezależnie od miejsca zamieszkania, sprawności fizycznej, wieku czy środka transportu, z którego dana osoba korzysta. Wszystko po to, by mimo zmiany stylu życia mieszkańców oraz nawyków transportowych jakość życia mieszkańców metropolii wzrastała, a między ruchem pieszym, rowerowym, samochodowym i komunikacją miejską została zachowana harmonia. Głównym celem wdrożenia planu jest poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców OMGGS. Szerzej o założeniach SUMP pisano w artykule Zgłoś uwagi do Planu Zrównoważonej Mobilności

Jakie proponujemy rozwiązania?

Głównym wyzwaniem dla liczącego niemal 60 gmin i miast obszaru jest integracja transportu. Jej brak prowadzi do sytuacji, w której w ramach OMGGS usługi przewozowe organizuje wielu przewoźników. Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG) oferuje częściową integrację taryf, jednak możliwości płynące ze współpracy gmin w zakresie organizacji połączeń mogłyby być znacznie szersze. Wyzwaniem staje się także rosnący koszt i malejąca dostępność połączeń międzygminnych. W efekcie rośnie ryzyko mniejszej liczby pasażerów transportu zbiorowego oraz rośnie ruch samochodowy, a wraz z nim korki i problemy z parkowaniem. Na tym etapie rozpatrywane są różne możliwości działań. 

Analizy codziennych podróży mieszkańców gmin OMGGS pokazuje, że dziennie wykonują oni ponad 460 tys. podróży do i z Trójmiasta. W większości są to podróże z gmin ościennych i poprawa połączeń na tych kierunkach powinna być celem zmian wdrażanych w ramach planu. Jedną z możliwych propozycji jest przeorganizowanie połączeń na terenie metropolii w ramach wspólnego finansowania przewozów przez gminy i Samorząd Województwa Pomorskiego. Przekierowanie środków na najbardziej kluczowe połączenia kolejowe i autobusowe, tzw. „linie metropolitalne”, pomogłoby w spięciu najbardziej newralgicznych kierunków transportowych w OMGGSie, poprawę częstotliwości i dostępu usług. Przykładem działania mogłoby być współfinansowanie dodatkowych połączeń kolejowych lub nowych połączeń międzygminnych, ważnych z perspektywy metropolii.

Przeorganizowanie połączeń wymagałoby rozpoczęcia rozmów o zacieśnieniu współpracy gmin w ramach organizacji transportu i to zarówno w zakresie planowania, zarządzania i biletowania przewozów. Jednym z pomysłów proponowanych w SUMPie jest utworzenie metropolitalnego lub regionalnego zarządu transportu, który miałby takie działania umożliwić. Gminy w Polsce organizują różne sposoby współpracy w ramach związków powiatowo-gminnych. W taki sposób działa aglomeracja poznańska, gdzie gminy współfinansują połączenia kolejowe. Innym przykładem związku powołanego dla organizacji wspólnego transportu jest Beskidzki Związek Powiatowo Gminny, który obsługuje sieć autobusową dla gmin okalających Bielsko-Białą wraz z zarządzaniem flotą, planowaniem połączeń i rozliczaniem usług. Trójmiejski MZKZG pełni taką rolę w ograniczonym zakresie. W ramach konsultacji SUMP omówimy możliwe rozwiązania w tym zakresie dla OMGGS.

Z perspektywy pasażera ważnym celem będzie rozwijanie infrastruktury pasażerskiej. Nowe środki unijne mogą pomóc w rozbudowie węzłów przesiadkowych i przystanków zintegrowanych. Żeby były one dostępne i przyjazne dla użytkowników, koniecznie będzie jednak skoordynowanie ich z sieciami rowerowymi, pieszymi i lokalnym transportem. W trakcie konsultacji porozmawiamy o możliwości zintegrowania informacji pasażerskiej i oznaczeń węzłów czy wyposażenia ich w parkingi rowerowe. Polityka parkingowa, zwłaszcza zapewnienie możliwości przesiadania się z auta na transport zbiorowy będzie równie ważnym tematem spotkań.

Zapraszamy na spotkania i czekamy na udział mieszkańców

 

Uwagi i komentarze w terminie 6-26.03 można składać również mailem, a także tradycyjną pocztą na adres:

Adres email: maciej.jendryczka@metropoliagdansk.pl
Adres korespondencyjny: OMGGS ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

 

 

Projekt finansowany jest z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy