Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
wtorek, 30.05.2023 r. imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wybory do Sejmu i Senatu RP

Wybory do Sejmu i Senatu RP

13 października 2019 roku zostaną przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7 do 21.

Jak informuje Bogusław Suwara, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Wejherowa ds. wyborów, w Wejherowie utworzono 21 obwodów głosowania, w tym 17 stałych obwodów głosowania i 4 obwody zamknięte.

Z 17 lokali wyborczych, 10 lokali dostosowanych jest do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością. Informacja o granicach obwodów głosowania, ich numerach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie miasta Wejherowa www.wejherowo.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie i jednostkach organizacyjnych miasta, a także na słupach ogłoszeniowych na terenie całego miasta.

Osoby z niepełnosprawnością

Wyborcy z niepełnosprawnością, którzy nie chcą skorzystać z tych dwóch udogodnień mogą do dnia 8 października 2019 roku złożyć do Urzędu Miejskiego wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością bądź też do dnia 11 października 2019 roku w godzinach pracy Urzędu złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Ten wariant daje możliwość zagłosowania w każdym lokalu wyborczym znajdującym się obrębie okręgów wyborczych tj. w okręgu wyborczym nr 26 do Sejmu RP i w okręgu wyborczym nr 62 do Senatu RP.

Granice obwodów głosowania, ich numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych dostępne są również w załączniku poniżej.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH