Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
środa, 27.09.2023 r. imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wymiana pieców tzw. „kopciuchów”

Wymiana pieców tzw. „kopciuchów”

Już za rok, 1 września 2024 r. mija termin wymiany pieców bezklasowych w całym województwie pomorskim. Zgodnie z tym należy wymienić tzw. „kopciuchy” czyli piece bezklasowe i o klasie niższej niż kl. 3, a także dostosować kominki, piece, kozy do wymogów Ekoprojektu.

Wymóg wymiany pieców wynika z przepisów tzw. uchwały antysmogowej dla miast województwa pomorskiego - „Uchwała nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”. Zgodnie z powyższą uchwałą do 1 września 2024 r. należy wymienić tzw. „kopciuchy” czyli piece bezklasowe i o klasie niższej niż kl. 3, a także dostosować kominki, piece, kozy do wymogów Ekoprojektu.

Jak sprawdzić czy mój piec wymaga wymiany do 1 września 2024 r.?

Piec powinien mieć tabliczkę znamionową określającą jego klasę. Jeśli brakuje takiej tabliczki lub klasa pieca jest niższa niż 3 tzn. że piec wymaga wymiany do 1 września 2024 r.

Terminy wymiany pieców innych klas

● 3 i 4 klasa - do 1 września 2026 r.

● 5 klasa – do 1 lipca 2035 r.

Budynki posiadające dostęp do sieci

● Dla budynków posiadających dostęp do sieci gazowej i ciepłowniczej możliwymi rozwiązaniami są: miejska sieć ciepłownicza, sieć gazowa, OZE, instalacja na lekki olej opałowy, energia elektryczna.

● Dla budynków, które nie posiadają dostępu do sieci gazowej i ciepłowniczej dodatkowo możliwe jest zainstalowanie instalacji na paliwo stałe spełniające wymogi Ekoprojektu.

Ekologiczne ogrzewanie

W ramach powyższych działań zachęcamy właścicieli nieruchomości miasta Wejherowa do wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne. Z danych ujętych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wynika, że liczba pieców do wymiany w budynkach z terenu miasta Wejherowa wynosi ponad 2000, a kominków ponad 1000! Istnieje więc ryzyko bardzo wysokiego zainteresowania terminami wymiany ogrzewania u fachowców, dlatego zachęcamy do zajęcia się tematem w miarę możliwości najwcześniej na ile jest to możliwe.

Przypominamy o możliwości skorzystania przez domy jednorodzinne z dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Pomocy przy wypełnianiu wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wejherowie po uprzednim kontakcie telefonicznym: 58 677 71 06.

Szczegółowe informacje o programie: https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/wymagana-dokumentacja-dla-wnioskow-zlozonych-od-dnia-03012023-sciezka-przez-wfo

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH