Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
16°
niedziela, 1.10.2023 r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Wysoka inflacja powoduje wzrost cen niektórych biletów MZK Wejherowo
Powrót

Wysoka inflacja powoduje wzrost cen niektórych biletów MZK Wejherowo

Wysoka inflacja powoduje wzrost cen niektórych biletów MZK Wejherowo
Podstawowa cena biletów jednorazowych pozostanie bez zmian. Od 3 kwietnia b.r. zdrożeją bilety miesięczne, ale poniżej inflacji. Przejazdy bezpłatne dla dzieci i seniorów, zniżki i ulgi zostaną utrzymane. Wysokie ceny paliw, energii, wzrost płac i innych kosztów powodują duży wzrost kosztów funkcjonowania wejherowskiej komunikacji publicznej. Znaczną część tego wzrostu kosztów poniesie miasto poprzez zwiększenie dopłaty do MZK z budżetu Wejherowa. Podwyżka cen biletów ma dostarczyć dodatkowych środków na utrzymanie aktualnie świadczonych usług transportu publicznego, bez konieczności ich ograniczania. Używany obecnie przez mieszkańców system biletów i rozliczeń MZK, czyli karta MZK, Wejherowska Karta Mieszkańca i aplikacje internetowe oraz telefoniczne pozostają bez zmian.
 
Rada Miasta Wejherowa na sesji w dniu 9 lutego br. przyjęła uchwałę o maksymalnych możliwych cenach biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji. 14 radnych było za uchwałą, 5 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Uchwała jest realizacją rekomendacji Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej wprowadzanej w miastach i gminach Metropolii.
 
Prezydent Wejherowa zdecydował, że wzrosną tylko ceny biletów okresowych, które w wejherowskiej sieci komunikacyjnej nie ulegały zmianie od 3 lat. Ostatnia zmiana cen wejherowskich biletów okresowych miała bowiem miejsce 1 kwietnia 2020 roku. Inflacja od tego czasu wynosiła (zależnie od przyjętej metody wyliczenia) nawet 30%. Cena biletu miesięcznego imiennego wzrasta z 98,0 zł na 118,0 zł, czyli o 20,4%. Jest to dużo poniżej inflacji od kwietnia 2020 roku i prognozowanej na 2023 r. Resztę dokłada budżet miasta.
 
Wszystkie bilety jednorazowe, również te w wersji elektronicznej, będą kosztowały 4,80 zł, ulgowe 2,40 zł. Nie jest w najbliższym czasie planowana podwyżka cen biletów jednorazowych. Ceny maksymalne mają umożliwić w przyszłości wprowadzanie bardziej elastycznych cen biletów zależnych od długości lub czasu przejazdu.
 
 
 
Podwyżka wynika wyłącznie z wysokiej inflacji 
 
Warto przypomnieć, że ceny samego paliwa gwałtownie wzrosły w 2022 roku – o ponad 41%. Brak zmiany cen części biletów skutkowałby likwidacją połączeń i zmniejszeniem częstotliwości kursowania autobusów, obniżeniem jakości komunikacji miejskiej, a także ograniczaniem lub nawet brakiem inwestycji w nowy tabor.
 
Jak informuje Prezes MZK Wejherowo Czesław Kordel, prognozowany w 2023 roku procentowy wzrost kosztów w stosunku do kosztów z końca grudnia 2022 roku kształtuje się na poziomie:
 
  • 20% wzrost kosztów paliwa,
  • 26% wzrost kosztów wynagrodzeń,
  • 75% wzrost kosztów energii elektrycznej,
  • 25% wzrost kosztów usług zewnętrznych.
 
- Ogromne podwyżki cen w ciągu ostatniego roku dotknęły wszystkich obywateli, także polskie samorządy, które dodatkowo zostały obciążone stratami przychodów w wyniku zmian przepisów. Jednakże pomimo tak gwałtownego wzrostu podstawowych kosztów transportu, miasto Wejherowo do chwili obecnej starało się zapewnić ceny biletów na dotychczasowym poziomie. – podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Dzisiaj wszyscy stanęliśmy przed wyborem wprowadzenia znaczących ograniczeń w liczbie kursów i ich częstotliwości, do zawieszenia, a nawet likwidacji niektórych linii. Obecnie tego nie planujemy. W Wejherowie postanowiliśmy o utrzymaniu dotychczasowych linii, dalszym rozwoju i systematycznej wymianie autobusów na te najbardziej przyjazne dla pasażerów i chroniące środowisko. Przedstawione nowe ceny pozwolą kontynuować dotychczasowe przemiany komunikacyjne i nie będą nadmiernie z tego tytułu obciążone inne usługi dla mieszkańców. Należy zauważyć, że znaczną część wzrostu kosztów utrzymania komunikacji w sieci MZK Wejherowo poniesie budżet miasta. 
 
Przejazdy bezpłatne, zniżki i ulgi zostaną utrzymane

Pomimo trudnej sytuacji finansowej Miasta Wejherowa, podjęto również decyzję o utrzymaniu bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci oraz uczniów wejherowskich podstawówek. Przypomnijmy, że z inicjatywy Prezydenta Miasta, ulga została wprowadzona w Wejherowie w 2018 r.  Ponad 2,3 tys. dzieci korzysta z darmowego transportu. Bezpłatne będą nadal przejazdy dla seniorów powyżej 70 roku życia. Pozostałe ulgi i zniżki również nie zostaną zmienione. 
 
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z przejazdów komunikacją miejską, która po pandemicznym okresie recesji zaczyna odzyskiwać swoje miejsce w gospodarce i to przede wszystkim dzięki zwiększającej się liczbie przewożonych pasażerów. Warto podkreślić, że mimo wyższych cen niektórych biletów wejherowska komunikacja miejska nadal pozostaje korzystną propozycją bezpiecznego przemieszczania się po mieście. Komunikacja miejska jest również opłacalna w stosunku do kosztów zakupu prywatnego samochodu, paliwa, ubezpieczenia i napraw, itd. 
 
System biletów MZK bez zmian
 
Używany obecnie przez mieszkańców system biletów i rozliczeń MZK pozostaje bez zmian. Bilety okresowe pozostają dostępne jak dotychczas w wersji elektronicznej dla wszystkich mieszkańców w prostej formie poprzez kartę MZK, Wejherowską Kartę Mieszkańca i aplikacje internetowe oraz telefoniczne, a bilety jednoprzejazdowe we wszystkich wersjach. Bilety okresowe z wykupioną ważnością zapewniają możliwość korzystania z przejazdów nieograniczoną liczbę razy.
 
System FALA po jego wdrożeniu w Trójmieście będzie dostępny dla zainteresowanych mieszkańców Wejherowa, jako dodatkowy produkt dla korzystających z trójmiejskiej komunikacji publicznej.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH