Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
10°
wtorek, 4.10.2022 r. imieniny:Edwina, Rosławy, Rozalii
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • XVII edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”
Powrót

XVII edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”

XVII edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie ogłasza XVII edycję Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Mottem tegorocznego konkursu są słowa tragicznie zmarłej w 2022 roku Mai Lidii Kosakowskiej, które brzmią: „(…) na zgliszczach najpiękniejszy wyrasta owoc”.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do debiutantów jak i dojrzałych autorów, mieszkających na terenie województwa pomorskiego. Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórców literatury, ujawnienie ich talentów oraz stworzenie możliwości publikacji najlepszych utworów. Konkurs rozgrywany jest w dwóch grupach wiekowych: A – od 16 do 19 lat oraz  B – od 20 lat. W grupie wiekowej „B” obowiązują dwie kategorie: proza i poezja. Natomiast w grupie wiekowej „A” obowiązuje tylko jedna kategoria, w której można przedstawiać utwory poetyckie lub prozatorskie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich nawiązujących do motta konkursu w jednej z dwóch kategorii:

I - Proza: gatunek dowolny – do 10 stron maszynopisu

II - Poezja: należy przedstawić 3 utwory poetyckie

Motto konkursu – słowa tragicznie zmarłej w 2022 roku Mai Lidii Kosakowskiej – mają stanowić dla autorów inspirację.

Nagradzane będą zwłaszcza nowoczesne rozwiązania leksykalne i interesujące formy poetyckie. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę. Motto konkursu ma stanowić dla autorów inspirację lub metaforycznie nawiązywać do tematu nadziei. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześnie nagradzane w innych konkursach, ani publikowane.

Praca (oznaczona kategorią i grupą wiekową A lub B) musi być przygotowana w edytorze tekstowym - czcionką Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5). Musi być również oznaczona godłem (logo, hasło maskujące tożsamość autora) innym niż w poprzednich konkursach. Godłem należy podpisać także osobną kopertę z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 w Regulaminie), zawierającym dane osobowe i stosowne zgody z czytelnym podpisem. Koperta musi być zaklejona.

Prace (oznaczone kategorią i grupą wiekową) należy dostarczyć w czterech egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku (organizator nie zwraca dostarczonych materiałów) lub przesłać na adres :
Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo z dopiskiem: „Powiew Weny” do 7 października 2022 roku.

Organizatorzy przewidują przyznanie I, II, III nagrody oraz wyróżnień w każdej kategorii wiekowej oraz nagrodę GRAND PRIX. Dla młodzieży przewiduje się nagrody rzeczowe, a dla dorosłych finansowe. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród, bądź nieprzyznania poszczególnych nagród lub wyróżnień.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2022 roku i będzie zorganizowane w formie adekwatnej do sytuacji epidemiologicznej (stacjonarnie lub on-line). Imiona i nazwiska laureatów będą podane do publicznej wiadomości. Prace po konkursie będą zniszczone, a nagrodzone opublikowane.

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora biblioteki w składzie: Daniel Odija - pisarz, dziennikarz, publicysta i animator kultury, Piotr Schmandt - pisarz, pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Michał Jeliński - Kierownik Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki w UM Wejherowo oraz Ewelina Magdziarczyk-Plebanek - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, teatrolog, kulturoznawca.

Nagrody finansowe i rzeczowe funduje Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

Więcej szczegółów oraz kartę zgłoszeń z odpowiednimi zgodami zawiera Regulamin konkursu na stronie biblioteki:

https://biblioteka.wejherowo.pl/images/2022/PDF/Regulamin_powiew_2022.pdf

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH