Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 16.10.2021 r. imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Zaniedbane tereny zostaną uporządkowane i zagospodarowane
Powrót

Zaniedbane tereny zostaną uporządkowane i zagospodarowane

Zaniedbane tereny zostaną uporządkowane i zagospodarowane
Budowa łącznika pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową w Wejherowie – to zadanie zaplanowano w ramach projektu „Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa”, na które miasto Wejherowo zdobyło dofinansowanie ze środków unijnych. W piątek, 6 marca miały miejsce konsultacje społeczne projektu, w których uczestniczyło ok. dwudziestu osób.
 
Teren pomiędzy ul. Dworcową i ul. Kopernika stanowi własność miasta, a obecnie jest zaniedbany  i słabo - lub wręcz w ogóle - niewykorzystany, zaś ul. Kopernika wymaga dużego remontu.
 
- Celem gruntownej modernizacji ulicy Kopernika i uporządkowania zaniedbanych terenów pomiędzy ul. Kopernika i Dworcową, jest przede wszystkim poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców Wejherowa, a jest to możliwe dzięki odnowie tej historycznej ulicy i nadaniu jej oraz przyległym terenom nowych funkcji. Pomimo niewątpliwego powiązania terenowego są to dwa różne projekty i każdy z nich jest na innym etapie przygotowania – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
 
Miasto chce wykorzystać środki unijne i zaangażować pieniądze miejskie, aby na terenie pomiędzy ul. Kopernika i Dworcową, powstał zieleniec z ławkami, trawnikami i krzewami oraz nowe miejsca parkingowe, z których będą mogli korzystać mieszkańcy, przede wszystkim z ul. Kopernika. Obecnie znajdują się tam zaniedbane tereny, nieużytki, stare szopki, chaszcze, itp. Będzie to teren wykorzystany wyłącznie na potrzeby publiczne. 
 
- Cieszę się, że ten zaniedbany teren w centrum miasta zostanie w końcu uporządkowany i zagospodarowany – mówi Rafał Szlas, radny Wejherowa. -  Mieszkańcy długo czekali na remont ul. Kopernika, która była często zalewana. Przy okazji inwestycji zrewitalizowane zostaną niektóre podwórka i ogródki przydomowe. 
 
Rewitalizacja ul. Kopernika 
 
Przypomnijmy, że w ramach rewitalizacji przebudowana zostanie ul. Kopernika z całą infrastrukturą, czyli budową kanalizacji deszczowej, instalacji wodociągowej i gazowej. Wybudowane zostaną chodniki, zjazdy na posesję, a po jednej stronie ulicy przewidziano budowę zatoki parkingowej. Jednak ważniejszym aspektem, ze względu na historyczną przestrzeń tego miejsca, jest odtworzenie i zagospodarowanie przydomowych ogródków oraz ogrodzeń i schodów do budynków. Inwestycja obejmuje także wykonanie zieleni, małej architektury oraz oświetlenia ulicy. 
 
Ulica Kopernika to jedna z najstarszych ulic w Wejherowie, objęta opieką konserwatora zabytków. Jak podkreślają włodarze Wejherowa, zależy im na przywróceniu klimatu ulicy z czasów jej powstania. Wówczas każda kamienica miała przedogródek i każdy był ogrodzony pięknym ogrodzeniem. Te ogródki, które przejęło miasto (a mieszkańcy otrzymają za nie stosowne odszkodowania) zostaną odpowiednio zaprojektowane i zagospodarowane. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby były użytkowane przez mieszkańców ul. Kopernika. Zostało to omówione na poprzednim spotkaniu z mieszkańcami w 2018 roku  poświęconym rewitalizacji ulicy Kopernika.
 
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH