Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
czwartek, 18.07.2024 r. imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zasady segregacji odpadów BIO

Zasady segregacji odpadów BIO

Odpowiednio posegregowane odpady to bardzo cenne surowce, mogą być przetwarzane i ponownie wykorzystane.

Jak postępować z odpadami BIO?

Do brązowego pojemnika wrzucaj:

-odpady żywnościowe pochodzące zarówno z przygotowania posiłków, jak i resztek pokonsumpcyjnych – resztki żywności pochodzenia roślinnego np. warzywne i owocowe obierki, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, części roślin domowych wraz z bryłą korzeniową i ziemią.

-nabiał i jego przetwory np.: pizza, makaron, pierogi, pieczywo, słodycze,

-zużyte papierowe ręczniki kuchenne z resztkami spożywczymi, mokre (bez chemii gospodarczej)

Bioodpady gromadzimy w woreczkach kompostowalnych a następnie umieszczamy w brązowym pojemniku.

Ale - wykorzystaj potencjał bioodpadów - wrzucaj luzem!

Pamiętaj!

Nie wszystko co organiczne wyrzucamy do brązowego pojemnika (bio). Mięso i kości zwierząt, ryb, wędliny, odchody zwierzęce nie nadają się do kompostowania, ich miejsce jest w pojemniku na odpady niesegregowane „zmieszane”.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy