Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 8.05.2021 r. imieniny: Kornela, Lizy, Stanisława
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zbliża się czas wymiany starych kotłów węglowych

Zbliża się czas wymiany starych kotłów węglowych
Możesz odetchnąć! Pomorze walczy ze smogiem!

Coraz bliżej do terminów wymiany starych kotłów, zgodnie z uchwałami antysmogowymi  przyjętymi przez radnych województwa pomorskiego. Dotyczą one zmiany ogrzewania domów w celu redukcji zanieczyszczenia powietrza. Mają one przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym regionie. 

Zgodnie z uchwałami przyjętymi przez radnych województwa pomorskiego założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długości ich lat użytkowania.

W przypadku najstarszych kotłów, które nie mają określonej klasy,należy je wymienić już do 1 września 2024 r. do 1 września 2026 roku należy wymienić piece i kotły o klasie (3 i 4), najpóźniej do 1 lipca 2035 roku należy wymienić piece klasy 5. W mieście, w pierwszej kolejności będzie obowiązywała konieczność podłączenia się do sieci ciepłowniczej lub gazowej, o ile będzie istniała taka możliwość.

- Skala problemu jest gigantyczna. W województwie pomorskim mamy ok. 100 tys. kotłowni i emitorów wysokoemisyjnych zanieczyszczających powietrze - mówił marszałek województwa Mieczysław Struk. - Warto wspomnieć o powiązaniu zanieczyszczenia środowiska z chorobami cywilizacyjnymi. Pyły w powietrzu wpływają choćby na choroby układu oddechowo-krążeniowego.

- Dofinansowaniem na wymianę pieców zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który posiada środki - jak sam twierdzi - na wsparcie mieszkańców miast w tym zakresie – podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. - Aby przyspieszyć pracę i ułatwić dostęp do tych środków Miasto zdecydowało się podpisać porozumienie z WFOŚiGW, na mocy którego od stycznia 2020 r. mieszkańcy Wejherowa mogą uzyskać pomoc na miejscu, bez konieczności wyjazdu do Gdańska.

WAŻNE! Czym nie można palić od 1 stycznia 2021 r.?

● muł węglowy

● flotokoncentraty

● węgiel brunatny 

● paliwa zawierające biomasę o wilgotności powyżej 20 proc. 

Czym ogrzewać dom?

● paliwo gazowe

● gaz płynny LPG

● lekki olej opałowy 

● biomasa stała o wilgotności poniżej 20 proc. 

● ogrzewanie elektryczne i OZE

● węgiel dobrej jakości (wymagana kopia świadectwa jakości)

Czy można palić w kominku?

Tak, ale:

Tam, gdzie jest dostęp do sieci ciepłowniczej, dopuszcza się jedynie okazjonalne używanie kominków, o ile spełniają wymagania w zakresie ekoprojektu, a ich eksploatacja nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących.

 

Więcej na: 

www.pomorskie.eu/polityka-antysmogowa

Masz pytania? Napisz: powietrze@pomorskie.eu

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH