Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zgłoś azbest - zostanie odebrany bezpłatnie

Zgłoś azbest - zostanie odebrany bezpłatnie

Azbest jest wyjątkowo odporny na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Charakteryzuje się także wysoką elastycznością i wytrzymałością na rozciąganie. Azbest słabo przewodzi prąd i ciepło, więc świetnie się sprawdzał jako materiał izolacyjny. Zanim zbadano szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie, był często stosowany w budownictwie i wykonywano z niego nie tylko dachy, ale także rury, farby czy tkaniny. Płyty eternitowe były naprawdę popularne w budownictwie.

Dofinansowanie na likwidację i utylizację azbestu

Miasto Wejherowo partycypuje w wymianie pokrycia dachowego pokrywając w całości koszty transportu i utylizacji azbestu. Oznacza to, że po demontażu pokrycia dachowego, przez wyspecjalizowaną firmę, wybraną przez właściciela nieruchomości, eternit zostanie odebrany i zutylizowany na koszt Gminy Miasta Wejherowo.

Formularze wniosków o dofinansowanie i druki do pobrania na stronie www.bip.wejherowo.pl, lub w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 111 (tel. 58 677 71 16).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do nieruchomości – budynku mieszkalnego, gospodarczego, lub innego obiektu, z którego usuwany będzie wyrób zawierający azbest, jest mieszkańcem miasta Wejherowa oraz nie zalega z podatkami i opłatami za daną nieruchomość.

Gdzie złożyć informację

Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania należy przedłożyć w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie " (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i czyszczenia instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 r., Nr. 8, poz.31)

Druki do pobrania na stronie www.bipwejherowo.pl, lub w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 111 (tel. 58 677 71 16).

Szkodliwy azbest

Płyty eternitowe to połączenie cementu i azbestu, który jak już dziś wiemy, jest szkodliwy dla zdrowia. Włókna azbestu przenikają do płuc, wbijają się w nie i drażnią je nawet przez naprawdę długi czas. Najczęściej azbest powoduje tak zwaną pylicę azbestową, która objawia się kaszlem i dusznościami. Szkodliwe skutki azbestu mogą ujawnić się nawet po kilkudziesięciu latach.

Aktualnie azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na świecie, z powodu którego rocznie umiera około 100 tys. osób. Na szczęście sama obecność przy domu z dachem z eternitu raczej nikomu nie szkodzi. Niebezpiecznie robi się, kiedy faliste płyty są cięte, przełamywane, kruszone albo ulegną korozji.

UWAGA!

! Należy pamiętać o tym, aby samemu nie usuwać z dachu eternitu. To właśnie podczas nieumiejętnego demontażu jest najwyższe ryzyko dostania się włókien azbestu do płuc. Nie można również wyrzucać tego odpadu do lasu ani zakopywać w ziemi. Do utylizacji trzeba zatrudnić specjalistyczną firmę, która posiada stosowne zezwolenie.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy