Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
piątek, 30.09.2022 r. imieniny:Geraldy, Honoriusza, Wery
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zielona ławeczka – projekt dla mieszkańców osiedli

Zielona ławeczka – projekt dla mieszkańców osiedli

Zaciszny, pełen zieleni i kwiatów, zadbany ogród. Czy można stworzyć go na osiedlu mieszkaniowym? Oczywiście. Wystarczy zebrać grupę sąsiedzką i wziąć udział w organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska konkursie grantowym „Zielona Ławeczka”. Prawie 2 tys. zł można pozyskać w ramach projektu, a termin składania projektów mija 6 czerwca br. 

Projekt jest skierowany do mieszkańców otwartych osiedli z miast powyżej 10 tys. mieszkańców, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorządy. Udział w konkursie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zespoły Sąsiedzkie projektu aranżacji zieleni (miniogrodu) na zaniedbanym lub niezagospodarowanym terenie w miejscu zamieszkania.

Do 6 czerwca br. należy zorganizować i zgłosić przynajmniej pięcioosobowy grupy sąsiedzkiej. Grupa wybiera miejsce do rewitalizacji, przygotowuje projekt aranżacji danego terenu wraz z kosztorysem, a następnie prowadzi spotkania i rozmowy z mieszkańcami swojego osiedla. Po konsultacjach zespół opracowuje plan realizacji projektu oraz harmonogram pielęgnacji mini-ogrodu. Następnie składa wniosek, w którym przedstawia swoje pomysły. Zostanie on oceniony przez komisję składającą się z eksperta z Katedry Architektury i Katedry Sztuki Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz przedstawicieli Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Projekty zespołów, które uzyskają najwyższe oceny sędziów, otrzymają od fundacji grant pieniężno-rzeczowy o wartości do 1950 zł. Dofinansowanie obejmuje zakup roślin, podłoża i elementów aranżacji, a także opcjonalnie elementów niezbędnych do stworzenia obiektów mikro-retencji. Z kolei nagrodą rzeczową jest ławka parkowa o wartości 450 zł.

Projekt „Zielona ławeczka” jest organizowany po raz 7. przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Do tej pory na rewitalizację zaniedbanych lub niezagospodarowanych zakątków przeznaczono 140 tys. zł. Dzięki tym środkom powstało ponad 120 osiedlowych mini-ogrodów. Warto dodać, że patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Więcej informacji: https://zielonalaweczka.pl

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH