Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
18°
poniedziałek, 27.09.2021 r. imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego
Wejherowo z lotu ptaka w kierunku Gdyni
Podczas sesji Rady Miasta Wejherowa w dniu 13 kwietnia radni dokonali zmian w trzech miejscowych planach zagospodarowana przestrzennego. Przyjęte uchwały nie wprowadzają znaczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Wejherowa.
 
Radni przyjęli następujące uchwały:

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie (część B)
W nowym planie niektóre tereny zostały przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi, gdyż wpłynęło 5 wniosków właścicieli nieruchomości o możliwość zabudowy. W poprzednim planie były to głównie łąki i pastwiska, na których brak było możliwości zabudowy. Zachowano  tereny zielone w pasie pomiędzy ulicą Łąkową i lasem - wzdłuż Cedronu oraz w sąsiedztwie Parku Majkowskiego. W nowym planie nastąpiła również weryfikacja zakresu i lokalizacji ujęć wód zgodnie z wnioskami PEWiK.
 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron
Nowy plan zachowuje sposób użytkowania obszaru jako leśny. W nowym planie wydzielone zostały nowe miejsca ujęcia wód zgodnie z wnioskami PEWiK oraz dojazdy do nich jako drogi wewnętrzne, na co uzyskano zgodę Ministra Środowiska. 
  
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy Parkiem Kaszubskim a ul. Bukową
Celem zmiany było dostosowanie zapisów planu zagospodarowania, pochodzącego z 2001 r. uchwalanego na podstawie poprzedniej ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, do aktualnych przepisów prawa, uszczegółowienie i doprecyzowanie planu. Przede wszystkim zwrócono uwagę na ochronę konserwatorską obszaru. Wprowadzono szczegółowe zasady ochrony dziedzictwa kultury. 
Nowym elementem jest wyodrębnieniu publicznego ciągu pieszego – na przedłużeniu ul. Harcerskiej  w kierunku ul. Strzeleckiej, który otrzyma własną nazwę.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH