Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zniszczone umocnienia skarp na Os. Sikorski Park

Zniszczone umocnienia skarp na Os. Sikorski Park

Celowe zniszczenia umocnień obsianych już skarp na Os. Sikorski Park, w rejonie nowo budowanego Węzła Śmiechowo (Zryw), to efekt bezmyślnych zachowań wandali, które są nie tylko niebezpieczne, ale mogą też wpłynąć na termin zakończenia tej części inwestycji. 

Trwa budowa połączenia drogowego w rejonie Os. Sikorski Park. Wykonane już zostały m.in. wszystkie warstwy nawierzchni bitumicznych oraz  umocnienia skarp, które zostały pokryte hydrosiewem (metoda umocnienia skarp polegająca na natryskowym rozprowadzaniu mieszaniny komponentów: mulczu celulozowego z ziarnami traw i wodą  po powierzchni gruntu).

Jednak w rejonie budowy dochodzi do bezmyślnego niszczenia tych skarp - biegania po skarpach, zjeżdżania z góry. Warstwa humusu i nasion traw zostaje zadeptana i wymaga ponownego nałożenia. Powoduje to dla Wykonawcy nieuzasadnione dodatkowe koszty, a także psuje estetykę skarp. Zniszczenia skarp powstają pomimo ogrodzenia terenu budowy, a ogrodzenia rozkręcane i dewastowane.

Przypominamy, że przedmiotowy fragment  ul. Sikorskiego to teren budowy. Wstęp mają tu tylko pracownicy i osoby upoważnione. 

Z uwagi na konieczność wykonania muru oporowego pomiędzy istniejącym boiskiem a chodnikiem wzdłuż ul. Sikorskiego konieczne było zdemontowanie istniejących piłkochwytów. Boisko zostało wygrodzone tymczasowym ogrodzeniem i wyłączone z eksploatacji, o czym informują tabliczki ostrzegawcze. Po zakończeniu budowy muru oporowego zostanie wykonany nowy piłkochwyt, na to niestety trzeba będzie poczekać do końca roku. Prosimy o wyrozumiałość - budowa jest procesem czaso- i pracochłonnym. Nie wydłużajmy czasu jej realizacji poprzez bezmyślne niszczenie wspólnego mienia.

Dbajmy o naszą wspólną przestrzeń

Apelujemy do mieszkańców - dbajmy o nasze dobro wspólne, a jeśli jesteśmy  świadkami takich dewastacji lub niewłaściwych zachowań mających miejsce w tej okolicy, prosimy o interwencję.

Pamiętajmy, że powstające inwestycje są prowadzone z myślą o mieszkańcach, a takie zachowania wpływają na opóźnienie prac, termin zakończenia inwestycji i estetykę osiedla.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy